10
ΜΑΡ

Αγώνας δρόμου για τα έσοδα


 Αγώνα δρόμου για την είσπραξη εσόδων ύψους 4,6 δις ευρώ προκειμένου να καλυφθεί η απόκλιση του πρώτου διμήνου του χρόνου ξεκινά τώρα η ηγεσία του υπουργείου οικονομικών προκειμένου να καλυφθεί η απόκλιση του πρώτου διμήνου του έτους και να επιτευχθεί ο στόχος του μνημονίου.

Με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου Φεβρουαρίου που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα τα έσοδα δεν ξεπέρασαν τα 7,9 δις ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 10,3% που αντιστοιχεί σε 900 εκ ευρώ σε σύγκριση με το στόχο του προϋπολογισμού (και του μνημονίου ) για συλλογή το πρώτο δίμηνο του χρόνου εσόδων ύψους 8,8 δις ευρώ.

Εκτός όμως από τα έσοδα εκτός στόχου βρίσκεται και το πρωτογενές αποτέλεσμα η επίτευξη του οποίου θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για το ΥΠΟΙΚ αλλά και για την τρόικα σε ότι αφορά τον έλεγχο του χρέους.

Σύμφωνα με τους ποσοτικούς στόχους που τέθηκαν κατά την διάρκεια της επίσκεψης των ελεγκτών στις αρχές Φεβρουαρίου το πρωτογενές έλλειμμα στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 2% . Με τα αποτελέσματα όμως του πρώτου διμήνου ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει πρωτογενές έλλειμμα 4% δηλαδή διπλάσιο του στόχου του μνημονίου ακόμη και αν συνυπολογιστεί ότι οι πρωτογενείς δαπάνες κινούνται κάτω από τον ετήσιο στόχο.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2011 το δημόσιο θα πρέπει (με βάση το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ) να συγκεντρώσει έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους συνολικού ύψους 12,5 δις ευρώ . Αυτό αν ο στόχος επιτυγχάνονταν δηλαδή το πρώτο δίμηνο εισπράττονταν 8,8 δις ευρώ θα απαιτούσε για τον Μάρτιο πρόσθετα έσοδα ύψους περίπου 3,6 δις ευρώ.

Τώρα όμως ο πήχης «υψώνεται» κατά ένα δις φτάνοντας τον στόχο στα 4,6 δις ευρώ που θα πρέπει να υπερβεί ο κρατικός προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του μήνα.

Αυτό αποτελεί μια από τις πλευρές της αντιπαράθεσης μεταξύ του υπουργού οικονομικών κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου με τον παραιτηθέντα πλέον Γενικό Γραμματέα φορολογίας κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλο . Ο πρώτος ήταν πιο θεσμικός και θεωρούσε ότι τα έσοδα μπορούν να μαζευτούν με μετατροπές στο μηχανισμό . Ο δεύτερος πίστευε ότι τα έσοδα χρειάζονται συνεχές κυνήγι .Αυτός ήταν και ο λόγος για το οποίο είχε εκθέσει τους διευθυντές των περίπου 70 Δ.Ο.Υ. όταν βρέθηκαν να μην έχουν πιάσει τους στόχους των εσόδων . Έκτοτε η συναντήσεις του γενικού με τους εφόρους επαναληφθήκαν μια δύο φορές και μετά σταμάτησαν και άρχισε να αναθεωρείται ο στόχος των εσόδων προς τα κάτω .

Εκτός από την πλευρά των αριθμών όμως η επίτευξη των όσων έχουν υποσχεθεί σ τους δανειστές από ΕΕ και το ΔΝΤ προβάλει ως αδήριτη ανάγκη και από πλευράς πολιτικής . Πολύ περισσότερο τώρα που η Κυβέρνηση βρίσκεται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να πετύχει καλύτερους όρους δανεισμού ( επιμήκυνση της αποπληρωμής μείωση των επιτοκίων ) αλλά και εργαλεία που θα επιτυγχάνουν την περίφημη πια βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους .
Η επόμενη αξιολόγηση του μνημονίου θα συμπέσει με την έκδοση εκ μέρους της ελληνικής πλευράς του αναθεωρημένου προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης και βέβαια το μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου για την περίοδο 2012 -2015 . Η τρόικα έχει ήδη χτυπήσει το καμπανάκι για την υστέρηση των εσόδων .

Η Moody’s στην έκθεση για την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας το έθεσε ως ένα από τα βασικά της επιχειρήματα μαζί βέβαια και με την αμφιβολία επιτυχίας των μέτρων για την τριετία 2012 -2015 .

Παρά τις αντιρρήσεις τους οι ελεγκτές από την ΕΕ το ΔΝΤ και την ΕΚΤ συνεχίζουν να λένε ότι το πρόγραμμα παραμένει εντός των στόχων .

Ανδρέας Δανός
Produced by