11
ΜΑΡ

«Μαύρη» τρύπα 1 δις στα έσοδα


 Μαύρη τρύπα ύψους 1 δις ευρώ στα έσοδα αύξησε ισόποσα το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του χρόνου το οποίο καταγράφει αύξηση 9% και διαμορφώνεται στο 1 δις ευρώ από 944 εκ ευρώ το ίδιο διάστημα του 2010.

Τα έσοδα προ των επιστροφών φόρων κατέγραψαν μείωση κατά 10,2% και διαμορφώθηκαν στα 9,48 δις ευρώ από 8,51 δις ευρώ το 2010 έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 5,6%.
 
Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ η υστέρηση οφείλεται στην μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. € τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στα μειωμένα έσοδα από την έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά 99 εκατ. € αλλά και στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στο τρέχον δίμηνο. Εκτός όμως από τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδά μεγάλη μείωση κατά 12% είχαν και τα έσοδά από ΦΠΑ.
 
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.943 εκ. € και εμφανίζουν μείωση κατά 9,2% ενώ οι επιστροφές φόρων είναι μειωμένα κατά 22% στα 575 εκ ευρώ από 737 εκ ευρώ το 2010.

Αντίστοιχα το σύνολο των δημοσίων δαπανών το πρώτο δίμηνο καταγράφει αύξηση κατά 3,3% στα 9,3 δις από 9 δις το ίδιο διάστημα του 2010 έναντι στόχο για αύξηση 6,6%. Η αύξηση οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 351 εκατ. € για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να εξοφληθούν παλαιές οφειλές τους, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 0,1% στα α 8,10 δις από 8,11 δις έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση 1,9 % το 2010 και οι τόκοι κατά 1,3 % στα 859 εκ ευρώ από 875 εκ ευρώ το 2010 .

Τέλος τα έσοδα, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τα οποία αφορούν κυρίως κοινοτικές εισροές παρουσιάζουν αύξηση 356,4% στα 607 εκ ευρώ από 133 εκ ευρώ το 2010 ενώ ο ετήσιος στόχος προβλέπει αύξηση 27,7%. Οι δαπάνες του ΠΔΕ παρουσίασαν μείωση 67,9% στα 255 εκ ευρώ από 793 εκ ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2010 .


Ανδρέας Δανός
Produced by