11
ΜΑΡ

Αλλαγές στο φορολογικό


Σειρά τροπολογιών κατέθεσε το υπουργείο οικονομικών στο νομοσχέδιο για την "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών" το οποίο συζητείται στην Βουλή. Με αυστηρότερες ποινές φυλάκισης θα τιμωρούνται οι επίρκοι εφοριακοί.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε επί των άρθρων από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ , το ΚΚΕ δήλωσε πως καταψηφίζει, ενώ ο ΛΑΟΣ και ο ΣΥΡΙΖΑ επεφύλαξαν πολλές κριτικές παρατηρήσεις, στηρίζοντας ο πρώτος ορισμένα από τα άρθρα και δηλώνοντας "παρών" ο δεύτερος.

Με βάση τις τροπολογίες που κατατέθηκαν σήμερα προκύπτουν οι εξής αλλαγές :

1. Οι ποινικές ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα θα επεκταθούν και στα ήδη ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 37 δις, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και ουσιαστικά και επί των ήδη ληξιπροθέσμων χρεών.

2. Οι ποινικές ρυθμίσεις για τη μετατροπή της ποινής και την αναστολή της επεκτείνονται και στα ληξιπρόθεσμα και στις λαθρεμπορίες.

3. Αυστηροποιείται η ποινή στο κακούργημα της λαθρεμπορίας και εξομοιώνεται η πρόβλεψη για την ποινή στο κακούργημα αυτό με ό,τι προβλέπεται στο Φ.Π.Α.
4. Η παθητική δωροδοκία υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών τιμωρείται ως κακούργημα από το 1 ευρώ και όχι από τα 73.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

5. Βελτιώνονται οι ρυθμίσεις στο φόρο που πληρώνεται για τα μερίσματα, ώστε οι μερισματούχοι ελληνικών εταιρειών να μην περιέρχονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους μερισματούχους αλλοδαπών εταιρειών.

6. Αυξάνεται η πρόβλεψη για τις ζημίες των πρακτόρων Ο.Π.Α.Π. με τζίρο μέχρι 700.000 ευρώ, από 1,5% σε 2%.

7. Τροποποιείται η ρύθμιση για τη φορολόγηση των αμοιβών των δικηγόρων, με προκαταβολή φόρου 15% επί των αποδείξεων που εκδίδουν, τον οποίο αποδίδουν οι ίδιοι στις Δ.Ο.Υ. τους. Δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στην περίπτωση που ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε.. Το Φεβρουάριο κάθε έτους ο δικηγόρος υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. κατάσταση των συμβάσεων έμμισθης εντολής που έχει συνάψει κατά το προηγούμενο έτος.

8. Επεκτείνεται το μέτρο της απόσυρσης και στα ελαφρά φορτηγά.

9. Η ρύθμιση για το περιθώριο κέρδους στους λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους καπνοβιομηχανικών προϊόντων περιορίζεται μέχρι το τέλος του έτους.Ανδρέας Δανός
Produced by