14
ΜΑΡ

Τα βλέμματα σε Eurogroup και Ecofin


 Την “δημοσιονομική θηλιά” του Συμφώνου για το ευρώ η οποία για την Ελλάδα μεταφράζεται με ετήσια υποχρέωση για μείωση του χρέους κατά 9,5 δις ευρώ το χρόνο και ετήσιο πρόστιμο 500 εκ ευρώ το χρόνο συζητούν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες οι υπουργοί οικονομικών στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Eurogroup και Ecofin.

Η πρόταση που ξεκίνησε ως σύμφωνο ανταγωνιστικότητας μετά την επέμβαση της ομάδας του Χέρμαν Βαν Ρομπέυ μετονομάστηκε σε «σύμφωνο για το Ευρώ» προβλέπει δρακόντεια μέτρα για τις χώρες μέλη του παρουσιάζουν δημοσιονομικές αποκλίσεις από το σύμφωνο του Μάαστριχτ .

Ο σκληρότερος ίσος όρος για την Ελλάδα είναι η αριθμητική μείωση του χρέους Σύμφωνα με αυτή θα θεωρείται ικανοποιητική μια μείωση χρέους κρατών μελών με χρέος πάνω από το 60% του ΑΕΠ μόνο αν αυτή είναι ίση η μεγαλύτερη από το 1/12 του συνόλου του σε μια τριετία . Αυτό για την Ελλάδα σημαίνει μια υποχρέωση ετήσιας μείωσης του 1/20 του συνόλου του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης . Τούτο ,για το 2011, όταν το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει το 145,2% του ΑΕΠ σημαίνει μια ετήσια μείωση του χρέους της τάξης του 4% του ΑΕΠ ή 9,5 δις ευρώ το χρόνο κάτι που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ ακόμη και τις εποχές που η οικονομική μεγέθυνση ξεπερνούσε το 4% του ΑΕΠ .

Ο δεύτερος δρακόντειος νόμος για τις χώρες με υπερβολικό έλλειμμα θα είναι μετά από απόφαση του συμβουλίου η επιβολή ετήσιας άτοκης κατάθεσης ύψους 0,2% του ΑΕΠ ( περίπου 500 εκ ευρώ ) ως πρόστιμο μέχρι το χρέος να μειωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ της . Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος (προέβλεπε ετήσια κατά ποσού ίσου με το 0,5% του ΑΕΠ) υπήρχε και στο σύμφωνο σταθερότητας αλλά δεν ενεργοποιήθηκε ούτε και για την Ελλάδα το 2004 όταν βρέθηκε ότι είχαμε παραβιάσει το σύμφωνο σταθερότητας στο κριτήριο του ελλείμματος για περισσότερο από δύο χρόνια .

Άλλος ένα σκληρός και απολύτως συμβατός με τις δεσμεύσεις που ζητά ο γαλλογερμανικός είναι η υποχρέωση για κράτη μέλη με υψηλά ελλείμματα και χρέη να προσαρμόζουν την ετήσια αύξηση των εισοδημάτων στην παραγωγικότητα εργασίας και ο δημόσιος τομέας να ακολουθεί τον ιδιωτικό και όχι το αντίθετο όπως συμβαίνει στην Ελλάδα . Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τις συντάξεις ενώ υπάρχει η πρόσθετη υποχρέωση για μεταρρύθμιση ή γρήγορη ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στα ασφαλιστικά συστήματα όλων των κρατών μελών.

Τέλος προβλέπεται να παρακολουθείται σε τακτική βάση το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των κρατών μελών. Ομάδα ειδικών θα πρέπει να αποφαίνεται για ενδεχόμενες ανισορροπίες σε κάθε χώρα ( πχ. υψηλό έλλειμμα ) . Οι χώρες που θα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο σχέδιο διόρθωσης των ανισορροπιών αυτών θα αποτυγχάνουν θα υποχρεώνονται σε ετήσια άτοκη κατάθεση ποσού ύψους με το 0,1% του ΑΕΠ τους .

Ανδρέας Δανός
Produced by