14
ΜΑΡ

Συρρίκνωση 4,5% του ΑΕΠ το 2010


Η κάθετη πτώση της ιδρωτικής κατανάλωσης και η κατάρρευση των επενδύσεων διαμόρφωσε στο 4,5% του ΑΕΠ στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας για το 2010.

Σε απόλυτα μεγέθη το ΑΕΠ διαμορφώθηκε τον περασμένο χρόνο στα 224,5 δις ευρώ έναντι 235 δισ ευρώ το 2009.

Βασικές αιτίες της μεγάλης αυτής μείωσης ήταν η μείωση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 4,9% για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια και η μείωση των επενδύσεων κατά 12,3%.


Σε ότι αφόρα την τελική ζήτηση της οικονομίας, η μείωση του 4,9% διαμορφώθηκε από την επιμέρους μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά 4,5% και των δαπανών της γενικής κυβέρνησης κατά 6,5%.


Η μόνη ευχάριστη εξέλιξη των στοιχείων όπου έδωσε πριν από λίγο η ΕΛΣΤΑΤ αφορά το εμπορικό ισοζύγιο. Συγκεκριμένα, παρά την ύφεση καταγράφεται για το 2010 αύξηση εξαγωγών κατά 3,8% και μείωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,9%, γεγονός που βοήθησε στην μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι επιδοτήσεις των προϊόντων μειώθηκαν κατά 11,1%.Το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα το 2010 έφτασε στα 223,9 δισ ευρώ, έναντι 228,6 δισε ευρώ το 2009 . Η μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης του ΑΕΠ που συνδυάστηκε με μείωση κατά 12,5% των πρωτογενών εισοδημάτων που εισπράττονται από το εξωτερικό(αμοιβές εργασίας, εισόδημα περιουσίας και επιδοτήσεις που εισπράττονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ) και μείωση κατά 7,7% των πρωτογενών εισοδημάτων που πληρώνονται στην αλλοδαπή (αμοιβές εργασίας και εισόδημα περιουσίας καθώς και φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών που καταβάλλονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ).

Ανδρέας Δανός
Produced by