14
ΜΑΡ

Περισσότερη δουλειά για φοροτεχνικούς


Μειώνονται κατά 50% με απόφαση του υπουργείου οικονομικών τα ποσά των ακαθάριστών εσόδων πάνω από τα οποία επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων θα πρέπει να καταφύγουν υποχρεωτικά σε λογιστή φοροτεχνικό για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της διαχειριστικής χρήσης του 2010.

Συγκεκριμένα τα ποσά πάνω από τα νέα όρια πάνω από τα οποία θα πρέπει να υπάρχει στην δήλωση υπογραφές φοροτεχνικού είναι μειώνονται από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε εκατό χιλιάδες (100.000) και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αντίστοιχα με βάση την διαχειριστική χρήση 2010 ( οικονομικό έτος 2011 ) .

Λογιστής θα πρέπει να υπογράφει και στα παραπάνω επιχειρήσεις και για τις δηλώσεις περαίωσης και αυτοπεραίωσης.
 
Α.Δ.
Produced by