14
ΜΑΡ

Διπλάσιες των εκτιμήσεων οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2011


Σχεδόν διπλάσιους ρυθμούς αύξησης σε επίπεδο ετήσιας βάσης από τις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών εμφάνισαν οι ελληνικές εξαγωγές τον πρώτο μήνα του 2011, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ).
 
Οι ελληνικές εξαγωγές τον περασμένο Ιανουάριο, έφτασαν το 1,38 δις ευρώ, αυξημένες κατά 39,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Σε επίπεδο 12μήνου (Φεβρουάριος 2010-Ιανουάριος 2011) η αύξηση αυτή διαμορφώνεται σε 10,4%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 5,5% το 2011 και ο ΟΟΣΑ αύξηση της τάξης του 6% σε ετήσια βάση. Να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2010 οι πρώτες εκτιμήσεις έδειχναν οριακή αύξηση κατά 0,9% έναντι του Ιανουαρίου του 2009.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «αν οι ρυθμοί αυτοί συνεχιστούν σε ολόκληρο το 2011 και οι ελληνικές εξαγωγές αυξηθούν ακόμα 10% σε ετήσια βάση, τότε θα μιλάμε για ιστορικό ρεκόρ εξωστρέφειας στο νέο αιώνα, αγγίζοντας εξαγωγές ύψους 18 δις ευρώ, έναντι 16,25 δις το 2010 και 17,3 δις το 2008. Θα έρθουμε δηλαδή ακόμη πιο κοντά στο στόχο που έχει τεθεί από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές και προβλέπει συμμετοχή των εξαγωγών στο 16% του ΑΕΠ, ως το τέλος του 2014».

Σύμφωνα με την κυρία Σακελλαρίδη, «η συνέχιση της ανόδου θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό, από την πορεία των οικονομιών της Ευρώπης και ειδικά των παραδοσιακών αγορών για τα ελληνικά προϊόντα, τις πολιτικές-οικονομικές εξελίξεις στη Λεκάνη της Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή, που συνδέονται άμεσα και με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς και με την εφαρμογή όλων εκείνων των στοχευμένων δράσεων στήριξης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, που έχει δρομολογήσει η Κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες (Επενδυτικός Νόμος, Προγράμματα ΕΣΠΑ , Ταμείο Εξωστρέφειας, Ψηφιακή Σύγκλιση, Πρόγραμμα Οικονομικής Διπλωματίας κ.α.).

Ιανουάριος 2010

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2011 δείχνουν ότι η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το μήνα Ιανουάριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.388,8 εκατ. ευρώ έναντι 992,9 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 39,9%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 1.141,0 εκατ. ευρώ έναντι 907,0 εκατ. ευρώ κατά τον Ιανουάριο του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 25,8%.

Σε επίπεδο 12μήνου (Φεβρουαρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011) η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών παρουσίασε αύξηση 10,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2009 - Ιανουαρίου 2010.

Αντίθετα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Ιανουάριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 3.676,9 εκατ. ευρώ έναντι 3.875,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Ιανουάριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.627,6 εκατ. ευρώ έναντι 3.052,2 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 13,9%.Οι ελληνικές εξαγωγές το 2010

Αναστροφές τάσεων και βελτίωση όρων εξωτερικού εμπορίου επεφύλασσε το 2010 για τις ελληνικές εξαγωγές. Αφ’ ενός καλύφθηκε σημαντικό μέρος της απώλειας μεριδίων της διεθνούς αγοράς, από την κατάρρευση των εξαγωγών το 2009, μετά από αύξηση της τάξης του 8,8%, στα 15,96 δις ευρώ, χωρίς τα πετρελαιοειδή (αύξηση, 10,75% συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοδειδών στα 16,25 δις ευρώ) και αφετέρου παρατηρείται περαιτέρω ανάπτυξη του εξαγωγικού προτύπου υπέρ των βιομηχανοποιημένων προϊόντων έναντι του πρωτογενούς τομέα.

Το 2010 επιτεύχθηκε επίσης η δεύτερη καλύτερη επίδοση της δεκαετίας σε ποσοστό κάλυψης του συνόλου των εισαγωγών από εξαγωγές (34,6%, έναντι 34,9% το 2001), εξαιτίας της σημαντικής μείωσης των εισαγωγών και της εξ αυτής βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου, λόγω και της μείωσης της εγχώριας κατανάλωσης, ως απόρροια της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι εισαγωγές στο 2010 μειώθηκαν κατά -7,3% (σε 46,173 δις .€ από 49,791 δις € στο 2009) με αποτέλεσμα και τη μείωση κατά σχεδόν 14% του εμπορικού ελλείμματος, στα 30,21 δις € από 35,116 δις στο 2009.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός της αύξησης των ελληνικών εξαγωγών προς όλες σχεδόν τις γεωγραφικές περιοχές και κυρίως προς τον ανεπτυγμένο κόσμο. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι –διαχρονικά χαμηλές σε αξία- εξαγωγές προς τις χώρες της Αφρικής κατά -17,6% και της Λατινικής Αμερικής κατά -13,4%, καθώς και της Β. Αμερικής κατά -0,9%, που παρέμειναν δηλαδή πρακτικώς στάσιμες, επηρεασμένες κυρίως από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται η το στοιχείο της αύξησης τους αριθμού των χωρών στις οποίες η Ελλάδα πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας άνω των 100 εκ.$ (από 32 χώρες το 2009 σε 36 το 2010).

Η Γερμανία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Βουλγαρία στο 2010 διατήρησαν τις τέσσερις πρώτες θέσεις που κατείχαν και στο 2009 στη σειρά κατάταξης των σημαντικότερων εξαγωγικών αγορών της Ελλάδος. Η Τουρκία ανήλθε στην 5η θέση (7η το 2009), το Ην.Βασίλειο παρέμεινε στην 6η θέση, η Γαλλία επίσης σημειώσε άνοδο 2 θέσεων, στην 7η θέση ((9η το 2009), οι ΗΠΑ υποχώρησαν στην 8η θέση (5η το 2009), η Ρουμανία υποχώρησε στην 9η θέση (8η το 2009) και η Ισπανία συμπληρώνει πλέον την πρώτη δεκάδα, μετά από άνοδο 3 θέσεων (13η το 2009).


Produced by