21
ΜΑΡ

Συγκρότηση επιτροπών εκτίμησης ακινήτων ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν βάλει "λουκέτο"


Με αποφάσεις του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγκροτήθηκαν δύο ακόμη επιτροπές για την εκτίμηση της αξίας (αντικειμενικής και εμπορικής) ακινήτων των ασφαλιστικών εταιρειών ''Εγνατία Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία'' που έχει οριστικά ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της από το 2007 και «Αργοναυτική Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων" που έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργία της από το 2006.

Μετά από αίτηση του Επικουρικού Κεφάλαιου συγκροτήθηκε η επιτροπή του άρθρου 9 του νόμου «περί Ανωνύμων Εταιρειών», για την εκτίμηση της αξίας (αντικειμενικής και εμπορικής) των με τους αριθμούς (10), (11), (12), (13), (14), (16) και (17) καταστημάτων, με επιφάνεια (20,395), (20,395), (21,878), (20,395), (20,395), (20,395) και (20,395) τ.μ., αντίστοιχα και των γραφείων στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο όροφο, με επιφάνεια (394,023), (394,023), (394,023) και (285,65) τ.μ., αντίστοιχα, στην πολυόροφη οικοδομή, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ελευθέριου Βενιζέλου 102 και 28ης Οκτωβρίου 109, στο Βόλο, μέσα στο με αριθμό (417) οικοδομικό τετράγωνο.

Τα ακίνητα ανήκουν στην ιδιοκτησία της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας «Εγνατία Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία» και βρίσκονται σε ασφαλιστική τοποθέτηση σύμφωνα με την με σχετική υπουργική απόφαση περί δέσμευσης της περιουσίας της εταιρείας και χαρακτηρισμού της ως ασφαλιστική τοποθέτηση.

Επίσης συγκροτήθηκε και η επιτροπή για τα ακίνητα της «Αργοναυτικής Ανώνυμης Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων» μετά την αίτηση του Επικουρικού Κεφάλαιου.

Η επιτροπή θα ασχοληθεί με την εκτίμηση της αξίας (αντικειμενικής και εμπορικής) αγροτεμάχιου απερίφρακτου και ακαλλιέργητου, με διάφορα δένδρα, άρτιου και οικοδομήσιμου, με επιφάνεια (20.413) τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΑΖΙ ή ΠΡΟΪΡΑΚΗ», στην κτηματική περιφέρεια του δήμου Μεγάρων, εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης και ανήκει στην ιδιοκτησία της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας.

Produced by