23
ΜΑΡ

ΡΑΕ: "Άνοιγμα" του ΚΟΤ για περισσότερους δικαιούχους


Αλλαγές στο πλαίσιο για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο εισηγείται ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Νίκος Βασιλάκος για να ενταχθούν σε αυτό περισσότεροι δικαιούχοι.

Συγκεκριμένα, αυξάνονται τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τους ανέργους από τις 1.000 κιλοβατώρες στις 1.400 και για τους τρίτεκνους και τα άτομα με αναπηρία το όριο αυξάνεται στις 1.600 κιλοβατώρες. Αλλαγές υπάρχουν και στα εισοδηματικά κριτήρια ενώ τίθεται θέμα επανεξέτασης τους για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Αρχή, για τον καθορισμό εκ νέου των παρακάτω προϋποθέσεων για την ένταξη στο ΚΟΤ, κρίνεται εύλογη:

1) η αύξηση του ανωτάτου ορίου τετραμηνιαίας κατανάλωσης, όπως αυτή προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης (αρ.πρωτ.ΑΠ Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/16027) για την Εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου: α) από 1000kWh για τις κατηγορίες Α΄ και Γ΄ (χαμηλού εισοδήματος και ανέργων) σε 1400kWh και β) από 1200kWh για τις κατηγορίες Β΄ και Δ΄ (τρίτεκνων και ατόμων με αναπηρία) σε 1600kWh.

2) η τροποποίηση του εισοδηματικού κριτηρίου για την ένταξη ατόμων με αναπηρία
(κατηγορία Δ΄), έτσι ώστε ως αφορολόγητο όριο για την ένταξή τους να λογίζεται το
αντίστοιχο όριο που προβλέπεται για την κατηγορία Β΄ (τρίτεκνοι), το οποίο είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το υφιστάμενο όριο της κατηγορίας Δ΄.

3) την ετήσια επανεξέταση των επιπτώσεων των ως άνω ευνοϊκών ρυθμίσεων στο κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και τις σχετικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους λοιπούς καταναλωτές, με σκοπό την ενδεχόμενη αναθεώρηση των ως άνω ορίων.

Αιτήσεις για ένταξη στο ΚΟΤ έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής περί τους 300.000 καταναλωτές, έναντι 1 εκατ. δικαιούχων. Αυτός, όπως ανέφεραν στελέχη της ΡΑΕ, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους διευρύνονται τα κριτήρια.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα ΚΕΠ, από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr) και τηλεφωνικά στα 210 9797400 και 210 9298000. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωστοποιούν τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό Λογαριασμού), και τα στοιχεία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμοι).

Σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος των ενδιαφερομένων δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος:

- Δεν απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ακόμη και αν αυτή έχει λήξει.

- Δεν χρειάζεται η καταβολή της προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

- Στις περιπτώσεις που έγινε καταβολή προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός μέσω ισόποσης πίστωσης του πρώτου λογαριασμού.
Άννα Αραμπατζή
Produced by