24
ΜΑΡ

Νομοσχέδιο σκούπα του ΥΠΟΙΚ για ΤΠΔ ΟΔΔΗΧ εγγυήσεις δανείων ΔΕΚΟ και ακίνητη περιουσία


 Ιδιωτικοποίηση και των δανείων αλλά και των παρακαταθηκών για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην συγκέντρωση όλου του δημόσιου δανεισμού στον ΟΔΔΗΧ και έλεγχο της διάθεση του πακέτου εγγυήσεων των 30 δις από την Τρόικα προβλέπει το νομοσχέδιο που έδωσε σε διαβούλευση το υπουργείο οικονομικών .

Σύμφωνα με άρθρο 1 του νομοσχεδίου ,εντός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δημιουργείται κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων, στον οποίο εντάσσονται οι δραστηριότητες της χορήγησης δανείων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), κατά την εκάστοτε διέπουσα το Ταμείο νομοθεσία, και των καταθέσεων, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως εκ του νόμου υποχρεωτικών καταθέσεων δηλαδή των παρακαταθηκών . Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν μέσω της τραπεζικής λιανικής τα 4-4,5 δις ευρώ των καταθέσεων του Ταμείου στα οποία δεν θα αθροίζονται με τα περίπου 2,5 δις ευρώ π[ου υπολογίζονται σήμερα ότι φτάνουν οι ετήσιες παρακαταθήκες .

Σε ότι αφορά τις παρακαταθήκες υπάρχει πρόβλεψη για μερική ιδιωτικοποίηση τους .Θα μπορεί δηλαδή το ΤΠΔ με ειδικές συμβάσεις να εκχωρεί το δικαίωμα είσπραξης των παρακαταθηκών με ειδικές συμβάσεις σε ιδιωτικές τράπεζες σε όλη την χώρα η οποία στην συνέχεια θα αποδίδονται στο Ταμείο παρακρατώντας την συμφωνημένη προμήθεια τους .

Επίσης στο νομοσχέδιο δεν διευκρινίζεται επακριβώς τι θα γίνει με τα δάνεια με χαμηλά επιτόκια που δίνονται σήμερα σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και κυρίως δήμους αλλά και τα προνομιακά στεγαστικά δάνεια που δίνονται σε δημοσίους υπαλλήλους . Το θέμα παραπέμπεται από το νόμο για διευκρίνιση σε υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί στο επόμενο διάστημα .

Σε ότι αφορά στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ο Οργανισμός διαχωρίζεται σαφώς από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και διαχειρίζεται πλέον όλα των δανεισμό του δημοσίου ο οποίος εκτός από τα έντοκα και τα ομόλογα του δημοσίου περιλαμβάνει και τα δάνεια για τα αμυντικές δαπάνες τις ΔΕΚΟ ενώ θα έχει υπο την διαχείριση του και τις εγγυήσεις του δημοσίου .

Οι αλλαγές που θεσπίζονται στον ΟΔΔΗΧ αφορούν τόσο την διοικητική δομή όσο και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορεί να εκδίδει . Συγκεκριμένα στο νόμο προβλέπεται εκτέλεση του βραχυχρόνιου δανεισμού και τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου με κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα ιδίως καταθέσεις, εκδόσεις εμπορικών γραμματίων (European Commercial Paper), συμφωνίες επαναγοράς ομολόγων (repos και reverse repos).

Στο ίδιο νομοσχέδιο θεσμοθετείται και η παροχή πρόσθετων εγγυήσεων ύψους 30 δις προς τις εμπορικές τράπεζες . Στην σχετική διάταξη προβλέπεται ο έλεγχος των χορηγήσεων των επιτρόπων του δημοσίου προκειμένου να είναι γνωστό προς τα πού θα κατευθύνεται η ρευστότητα των τραπεζών αλλά και έλεγχο από την Τρόικα η οποία θα έχει επίσης λόγο στην διάθεση και την διαχείριση των εγγυήσεων του δημοσίου .

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται αυστηρότερες διατάξεις για τις προσλήψεις των ΔΕΚΟ νέα 7μελή διοικητικά συμβούλια δημοσίων εταιριών που θα πρέπει να οριστούν μέχρι και την 1η Οκτωβρίου διπλό έλεγχο σε δαπάνες και επιχειρηματικά σχέδια τα οποία θα πρέπει να περιέχουν και τις προσλήψεις αλλά και την πορεία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους .

Τέλος προβλέπεται η δημιουργία Γενικής Γραμματείας Ακίνητης Περιουσίας στην οποία θα υπαχθούν όλες εταιρίες που κατέχουν και διαχειρίζονται ακίνητη περιουσία καθώς η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων καθώς επίσης και συλλογικά όργανα και οι Επιτροπές του τομέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονομικών, που συστήνονται και λειτουργούν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτής.

Ανδρέας Δανός
Produced by