30
ΜΑΡ

Δέκα προτάσεις για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων


Συνεχείς αλλαγές στο πλαίσιο, γραφειοκρατία, διαφθορά και πολυπλοκότητα των νόμων είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό επιχειρείν, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιάννης Βαρουφάκης σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών του Επιμελητηρίου Αθηνών, για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης.

Τόσο ο κ. Βαρουφάκης όσο και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ , κατά την παρουσίαση της μελέτης, έκανα λόγο για φαύλο κύκλο καχυποψίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του κράτους, η οποία αποτελεί ανάχωμα στην έξοδο από την κρίση.

Κατά τον κ. Μίχαλο, «για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος χρειάζονται γενναίες κινήσεις και από τις δύο πλευρές.

Αλλά κυρίως, απαιτείται το κράτος να πάψει να είναι ο χειρότερος εχθρός τόσο των επιχειρήσεων όσο και του εαυτού του…Να κάνει σύμμαχο την αγορά».

Αποτέλεσμα της αμοιβαίας καχυποψίας είναι η δημιουργία αρνητικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, αλλά και τη στέρηση εσόδων από το κράτος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι προτάσεις για τον εξορθολογισμό της φορολογίας των επιχειρήσεων είναι οι εξής:

- Μείωση του βασικού συντελεστή εταιρικού φόρου στο 15%

-Διατήρηση του συντελεστή αυτού για τουλάχιστον μια 5ετία ή έως ότου η ΕΕ συμφωνήσει να εναρμονίσει (ίσως στο πλαίσιο ενός Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας) τους συντελεστές

- Άμεση μείωση του ποσοστού προβεβαίωσης από 50% σε 20%, σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής

- Κατάργηση του φόρου οχημάτων και νομική δέσμευση των ΟΤΑ να περιορίσουν στο επίπεδο του πληθωρισμού τις αυξήσεις των δημοτικών τελών

- Δέσμευση του κράτους να περιοριστεί ο συντελεστής επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων (ως προς τον τζίρο τους) από ένα επίπεδο άνω του 50% (που ισχύει σήμερα) σε επίπεδο που να μην ξεπερνά το 40% και αντιστρόφως ανάλογο με την αύξηση των συνολικών δημόσιων εσόδων από τις επιχειρήσεις (ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Β. Προτάσεις διοικητικού, πειθαρχικού και θεσμικού χαρακτήρα

-Δημιουργία μηχανισμού που θα επιβάλει στις επιχειρήσεις τον διαχωρισμό των εισπραχθέντων ποσών του ΦΠΑ από τα υπόλοιπα έσοδα των επιχειρήσεων (sequestration) και άμεση απόδοσή του στο κράτος

- Άμεση εφαρμογή της νέας Οδηγίας για την Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές που προβλέπει την εντός 60 ημερών καταβολή των οφειλών του δημοσίου στις επιχειρήσεις, με επί πλέον πρόβλεψη για αυτοματοποιημένες ρήτρες εναντίον του δημοσίου σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας

-Εξασφάλιση της διαφάνειας κατά την διάρκεια εφοριακών ελέγχων τόσο στην έδρα μιας επιχείρησης όσο και στις εφορίες. Π.χ. νομική επιβολή υπηρεσιακής μαγνητοφώνησης όλων των συνομιλιών μεταξύ ελεγκτών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων, με δικαίωμα του κάθε μέρους να επικαλεστούν τα μαγνητοφωνημένα αρχεία σε κάθε διοικητική/δικαστική εξέταση

- Κατάργηση των χρηματικών ορίων άρσης του απόρρητου ή δίωξης για παρακράτηση ΦΠΑ. Εφόσον η πολιτεία κρίνει ότι έχει αποδείξεις εναντίον μιας επιχείρησης για απόκρυψη εσόδων ή προσπάθεια φοροδιαφυγής, έστω και για €1, να δύναται να προσφύγει στα δικαστήρια

-Κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών μέσα από την νομική θεσμοθέτηση και τεχνική ίδρυση του θεσμού της αυτο-πληροφόρησης του Δημοσίου
Η περίπτωση της Πορτογαλίας

Γιατί να υπάρχει ένας φορολογικός συντελεστής, διερωτήθηκε ο κ. Βαρουφάκης, παραθέτοντας τα στοιχεία και το καθεστώς φορολόγησης που επικρατεί στη χώρα αυτή.

Το ποσοστό του εταιρικού φόρου στην Πορτογαλία ακολουθεί δυο κλίμακες: ο βασικός συντελεστής είναι12,5% για εισόδημα έως και 12.500 ευρώ ενώ ανεβαίνει στο 25% για ποσά από 12.500 ευρώ και πάνω. Συγκεκριμένα, σε σχέση με την Ελλάδα που έχει σταθερό συντελεστή 20% ο εταιρικός φόρος είναι μικρότερος Στην Πορτογαλία για επιχειρήσεις των οποίων το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει περίπου τα 31.000 ευρώ ενώ με τον συντελεστή του 24% που ίσχυε το 2010 μια επιχείρηση για να έχει χαμηλότερο εταιρικό φόρο στην Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εισόδημα μεγαλύτερο από 150.000 ευρώ.

Προτείνοντας σταθερό φορολογικό πλαίσιο για μια πενταετία ο κ. Βαρουφάκης, τόνισε πως σταθερό πλαίσιο σημαίνει όχι ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως, αλλά πως «γίνεται μια συνεχής προσπάθεια εφαρμογής του».

Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και την πάταξη της, ο κ. Βαρουφάκης προτείνει ένα « Δημόσιο δυο ταχυτήτων», καλύτερο management, πχ. Τη διαμόρφωση των εφοριών κατά τον τρόπο των ΚΕΠ, σαν παράλληλο σύστημα .

«Ο κ. Παπακωνσταντίνου πρέπει να αποδειχθεί σωστός, καθώς παλαιότερα είχε θέσει θέμα αξιοπιστίας, εξαιτίας της συνεχούς αλλαγής του πλαισίου», τόνισε και επεσήμανε πως μέχρι τώρα η παρούσα κυβέρνηση ‘έχει φέρει τέσσερα φορολογικά νομοσχέδια και 5 τροπολογίες φορολογικών θεμάτων.

Άννα Αραμπατζή
Produced by