01
ΑΠΡ

ΥΠΟΙΚ: Στα 4 δισ. οι υποχρεώσεις φορέων της Γενικής Κυβέρνσης


Μειωμένο κατά 900 εκ ευρώ καταγράφονται οι υποχρεώσεις των φορέων της γενικής κυβέρνησης ( νοσοκομεία ασφαλιστικά ταμεία ΟΤΑ ΝΠΔΔ) φτάνοντας τα 4,06 δις από 4,96 δις ευρώ που ήταν στο τέλος του Δεκεμβρίου κυρίως λόγω της αποπληρωμής περίπου 800 εκ ευρώ υποχρεώσεις των δημόσιων νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους της περιόδου 2005-2009 .

Το σύνολο των υποχρεώσεων της γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε κατά 1,18 δις ευρώ από τα 5,93 δις ευρώ τον Δεκέμβριο στα 4,65 δις ευρώ τον Ιανουάριο αφού εκτός α από τα νοσοκομεία και οι υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης ( δηλαδή τις υποχρεώσεις των υπουργείων) μειώθηκαν από τον Ιανουάριο σ ε σύγκριση με τον Δεκέμβριο κατά 281 εκ ευρώ .

Από τα στοιχεία του Γενικού λογιστηρίου προκύπτει ότι και για τον Ιανουάριο παραμένει το πρόβλημα της καθυστέρησης ή καθολικής αποχής από την αποστολή στοιχείων πολλών από τους φορείς της γενικής Κυβέρνησης Συγκεκριμένα από του συνολικά 1601 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 1227 ( στο προηγούμενο δελτίου του ΓΛΚ για το Δεκέμβριο ο φορείς που είχαν στείλει στοιχεία ή 1197 ) δείγμα του ότι στοιχεία έστελναν περίπου ένας στους τέσσερεις φορείς του δημοσίου . Το Ιανουάριο ο αριθμός των φορέων της Γνεικής Κυβέρνησης μειώθηκε από τους 1601 στους 892 λόγω της εφαρμογής του σχεδίου του «Καλλικράτη» . Δεν βελτιώθηκε όμως η ροή της απσοτολής στοιχείων αφού και τον Ιανουάριο έστειλαν στοιχεία περίπου ο ένας στους 4 φορείς ( ποσοστό 23% ) δηλαδή οι 684 από τους 892 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης .

Πιο απείθαρχα από όλους εμφανίζονται τα ασφαλιστικά ταμεία από τα οποία τον Ιανουάριο έστειλαν στοιχεία περίπου τα 6 στας τα 10 ( 36 από τα συνολικά 61) . Κυρίως εκεί αναμένεται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά η απόφαση του υπουργείου οικονομικών για περικοπής της κρατικής επιχορήγησης δέσμευση του 50 % των εσόδων και παρακράτηση του μισθού του υπευθύνου. Υποψήφια για ποινές είναι και τα λοιπά νομικά πρόσωπα όπου έχουν ποσοστό αποστολής στοιχεία μόνο 40% ( 195 από τα 318) για τον Ιανουάριο.

Καλύτερα είναι τα πράγματα με τους ΟΤΑ αφού τον Ιανουάριο έστειλαν στοιχεία οι 320 από τους 386 « Καλλικρατικού»ς δήμους ( ποσοστό 83% ) τα 133 από τα 134 δημόσια νοσοκομεία αγγίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές του υπουργείου οικονομικών.


Ανδρέας Δανός
Produced by