04
ΑΠΡ

ΤτΕ: Αυξήθηκε το κόστος δανεισμού τον Φεβρουάριο


Αύξηση του κόστους δανεισμού καταγράφουν για τον Φεβρουάριο, καθώς σε όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων, με εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια, οι τράπεζες προχώρησαν σε αύξηση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, στα καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο στο 14,64% από 14,40% που ήταν στο τέλος του 2010. Στα επιχειρηματικά δάνεια το μέσο επιτόκιο της κατηγορίας αυξήθηκε στο 6,90% από 6,79% αντιστοίχως. Στα επαγγελματικά δάνεια το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,72% από 9,57%, στα επιχειρηματικά δάνεια μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,23% από 6,14% που ήταν τον Ιανουάριο, ενώ για μεγαλύτερα ποσά το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,37% από 4,89%. Στα στεγαστικά το κυμαινόμενο επιτόκιο υποχώρησε ελαφρώς στο 3,91% από 3,93% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, εμφανίζεται αυξημένο σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2010 (3,65%). Το σταθερό για μία πενταετία επιτόκιο της ίδιας κατηγορίας μειώθηκε στο 3,57% από 3,64% τον Ιανουάριο και 3,95% το Δεκέμβριο.

Στο σκέλος των καταθέσεων το επιτόκιο για διάρκεια ενός έτους εμφανίζεται αμετάβλητο στο 3,7% το Φεβρουάριο (από 3,74% τον Ιανουάριο) καταγράφει όμως αύξηση σε σύγκριση με τα επίπεδα του περασμένου Δεκεμβρίου (3,68%.
Produced by