06
ΑΠΡ

ΣΘΕΒ: Εκδήλωση για τη φορολογική μεταρρύθμιση


Το Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ) της ΕΕΔΕ – Tμήμα Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου για τα πρόσφατα φορολογικά μέτρα, διοργανώνει εκδήλωση, την Τρίτη 12 Απριλίου 2011 και ώρα 19.00 μ.μ., στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Λ. Καραμανλή και Βιομηχανίας, Λάρισα), με θέμα: «Η Φορολογική Μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής».

Στόχος της Εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για το νέο φορολογικό τοπίο, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη ψήφιση των νομοθετημάτων (Ν.3842/2010, Ν.3899/2010, σχετικές ΠΟΛ, Νέος Φορολογικός Νόμος του 2011) και τις σημαντικές αλλαγές που προέκυψαν. Με την εκδήλωση αυτή τόσο το ΙΟΔ όσο και o Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στοχεύουν στην ουσιαστική ενημέρωση των οικονομικών και φορολογικών στελεχών, με την ανάλυση των κυριότερων και σημαντικότερων άρθρων των σχετικών νόμων, π.χ. στα πιο ενδιαφέροντα φορολογικά θέματα των εταιριών: όπως φορολόγηση μερισμάτων, φορολόγηση αδιανέμητων κερδών, φορολόγηση αποζημιώσεων, ΦΜΑΠ, ενδο-ομιλικές συναλλαγές, Transfer pricing-Dealing at arm's length, thin Capitalization, φορολογικό πιστοποιητικό ορκωτών ελεγκτών, ευθύνη λογιστών - φοροτεχνικών.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρηματίες και σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη των Διοικήσεων που έχουν την τελική ευθύνη της ορθής εφαρμογής των φορολογικών νόμων, στους Οικονομικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους λογιστηρίων, στους υπαλλήλους λογιστηρίων, στους Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, σε στελέχη εταιριών συμβούλων, σε στελέχη λογιστικών και φορολογικών γραφείων και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν οι κ.κ. Ροδόπουλος Αναστάσιος Πρόεδρος Δ.Ε. ΙΟΔ, Δοντάς Απόστολος Πρόεδρος Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών και Μίγκος Ιωάννης Ex Officio Πρόεδρος Δ.Ε. ΕΕΔΕ Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, ιδρυτικό μέλος του τμήματος.
Στην Εκδήλωση θα μιλήσουν επιφανή και καταρτισμένα στελέχη της αγοράς με μακρά εμπειρία επί των σχετικών φορολογικών θεμάτων.

Ομιλητές της εκδήλωσης είναι οι κ.κ. Μακρής Κώστας , Partner της RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, CISA με θέμα «Πρόσφατες αλλαγές των διατάξεων του ΚΒΣ - ’Οι διατηρούμενες αδυναμίες του Νομικού Πλαισίου για τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing) και η υπερ - φορολόγηση μερισμάτων προς Εταιρίες εξωτερικού», ο Στέφανος Κλιάφας, Διευθύνων Σύμβουλος BDO ΑΕ με θέμα «Φορολογικά Πιστοποιητικά Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, Ευθύνη Λογιστών – Φοροτεχνικών» και ο Γιάννης Ξενόπουλος, Tax Partner, BDO ΑΕ με θέμα «Οι σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των Νομικών προσώπων πάσης μορφής».

Την εκδήλωση θα συντονίζει ο κ. Χυτούδης Στέργιος, Οικονομολόγος – Εφοριακός – Οικονομικός Επιθεωρητής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Λ. Καραμανλή και Βιομηχανίας, Λάρισα) και η ώρα προσέλευσης των συμμετεχόντων είναι από 18.30 – 19.00 μ.μ.

Το κόστος συμμετοχής της εκδήλωσης ανέρχεται στα 25,00 ευρώ για μέλη της ΕΕΔΕ και του ΣΘΕΒ και στα 35,00 ευρώ για τα μη μέλη των φορέων.

Info: EEΔΕ Τμήμα Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα, τηλ. 2410 553070, κ. Νικόλαο Δασκουλίδη.
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, Λεωφόρος Καραμανλή και Βιομηχανίας, 413 35 Λάρισα, τηλ. 2410555507, κα. Έλενα Καματέρη.


Produced by