11
ΑΠΡ

Νέα αύξηση στην αξία των εξαγωγών τον Φεβρουάριο


Αύξηση 35,2% σημείωσε η αξία των εξαγωγών-αποστολών τον Φεβρουάριο, ενώ η αξία των εισαγωγών-αφίξεων υποχώρησε κατά 14,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.627,2 εκατ. ευρώ έναντι 3.087,3 εκατ. ευρώ

κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 14,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2010 - Φεβρουαρίου 2011 παρουσίασε μείωση 16,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαρτίου 2009 - Φεβρουαρίου 2010.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.432,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.059,9 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 35,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.164,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.011,3 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2010 - Φεβρουαρίου 2011 παρουσίασε αύξηση 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαρτίου 2009 - Φεβρουαρίου 2010.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 3.065,9 εκατ. ευρώ έναντι 3.705,8 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010.
Produced by