12
ΑΠΡ

ΔΝΤ: Κόψτε μισθούς και «κεκτημένα»


 Το θέμα του «αποπληθωρισμού των μισθών» θέτει για άλλη μια φορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα στην έκθεση του για την πορεία και τις προοπτικές των κρατών μελών του ζητώντας την πλήρη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Στις προβλέψεις τους εκτιμούν ότι το ποσοστό ανεργίας αναμένεται παραμείνει στα επίπεδα του 15% τόσο το 2011 όσο και το 2012 . Προτείνει μάλιστα ως λύση την άρση των περιορισμών της αγοράς εργασίας αλλά και την μείωση των μισθών ως λύση για την αύξηση της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα επανέρχεται το θέμα των επιχειρηματικών συμβάσεων οι οποίες θεωρεί ότι θα πρέπει να υπερισχύουν έναντι των κλαδικών σε κάθε περίπτωση , μείωση των αποζημιώσεων που θα δίνονται σε περίπτωση απόλυσης, πάγωμα των αυξήσεων και στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και πλήρη αποσύνδεση των αποδοχών από τον πληθωρισμό και σύνδεσή του με την παραγωγικότητα ή με τον ευρωπληθωρισμό .

Στην ετήσια έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανεργία στην Ελλάδα θα ξεπεράσει, την τρέχουσα διετία, ακόμα τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Θα διαμορφωθεί φέτος στο 14,8% και θα εκτιναχθεί στο 15% το 2012. Ως εκ τούτου το ΔΝΤ προβάλει ως επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω μείωση του εργατικού κόστους Συγκεκριμένα προτείνει:

Την πλήρη αποσύνδεση των μισθών από τις διακυμάνσεις του πληθωρισμού, δηλαδή την οριστική κατάργηση αυξήσεων στους μισθούς/ Στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει να χορηγούνται, σύμφωνα πάντα με τον ΔΝΤ, συγκρατημένες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις .

Την περεταίρω περικοπή των αποζημιώσεων οι οποίες, βάσει της νομοθεσίας χορηγούνται πλέον μειωμένες, ανάλογα με τον χρόνο που έχει δοθεί -ως προειδοποίηση- στον απολυμένο.

Την πλήρη κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων και την αντικατάστασή τους με τις επιχειρησιακές με τους αναλυτές του ταμείου να τονίζουν ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εργαζομένων εργοδοτών θα πρέπει να είναι «αποκεντρωμένες», να μην ξεκινούν δηλαδή από σταθερές διεκδικήσεις
Οι αναλυτές του ΔΝΤ διατυπώνουν και την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει εθνική συναίνεση για τα βάρη της δημοσιονομικής προσαρμογές, ώστε οι μισθολογικές περικοπές να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στην αποφυγή νέων απολύσεων.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία είναι για τρία συνεχή χρόνο σε ύφεση μεγαλύτερη του 3% του ΑΕΠ με προοπτική ανάκαμψης στο 1,1% του ΑΕΠ το 2012. Τα στελέχη του ταμείου εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο κατώτερο σημείο της ύφεσης και σταδιακά θα υπάρξει βελτίωση στα δημοσιονομικά μεγέθη.

Ταυτίζεται απόλυτα με το ΥΠΟΙΚ λέγοντας ότι ενδείξεις ανόδου θα είναι οι εξαγωγές αλλά και κρίσιμοι οικονομικοί κλάδοι όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία . Παρόλα αυτά το ΔΝΤ εκφράζει έντονες ανησυχίες για την χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνική οικονομίας, με το έλλειμμα στο τρεχουσών συναλλαγών να εκτιμάται υψηλό, στο -8,2% του ΑΕΠ το 2011και να βελτιώνεται ελαφρά το 2012 στο 7,1%, κάτι που όμως θα απαιτήσει επιτάχυνσης των διαθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τομείς. Στην έκθεση τονίζεται ότι η αύξηση των φορών μπορεί να βοηθήσει βραχυπρόθεσμα στο έλλειμμα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα όμως η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε μείωση της φορολογίας για να ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα.

Στην αντίποδα αισιόδοξες είναι οι προβλέψει για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα καθώς εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί φέτος στο 2,5% και στο 0,5% το 2012.

Ανδρέας Δανός
Produced by