12
ΑΠΡ

Χρυσοχοϊδης: Πακέτο τόνωσης των επενδύσεων 10 δις ευρώ.


Στους στόχους και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναφέρθηκε ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, κατά τη συνεδρίαση του αρμοδίου Κοινοβουλευτικού Τομέα Ελέγχου του ΠΑΣΟΚ και όπως γνωστοποίησε το συνολικό πακέτο τόνωσης των επενδύσεων (stimulus package) ανέρχεται στα 10 δις ευρώ .

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι τρεις στόχοι που έχει θέσει το υπουργείο είναι η ανάκαμψη των επενδύσεων και την επίτευξη θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, από το πρώτο τρίμηνο του 2012, η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, την άρση των εμποδίων για την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της κοινωνικής κινητικότητας και η εδραίωση ενός νέου πρότυπου ανάπτυξης, με έμφαση στην εξωστρέφεια και την περιφερειακή συνοχή.

Προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η «αναθέρμανση της οικονομίας με τη συντονισμένη ενεργοποίηση των εθνικών και κοινοτικών επενδυτικών εργαλείων και την παράλληλη ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. «Έχουμε σχεδιάσει ένα συνολικό πακέτο τόνωσης των επενδύσεων (stimulus package) συνολικού μεγέθους 10 δις ευρώ», τόνισε ο υπουργός.


Συγκεκριμένα: «Τίθεται άμεσα σε εφαρμογή ο νέος Επενδυτικός Νόμος (3908/2011). Μέσα στο 2011 θα διατεθούν στους επενδυτές κίνητρα 1,2 δις ενισχύσεων και 3 δις φοροαπαλλαγών.

Ο νέος επενδυτικός νόμος αλλάζει τους όρους χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων εισάγοντας νέες αξίες, νέες διαδικασίες και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, στο πλαίσιο ενός νέου προτύπου ανάπτυξης για τη χώρα.

Έχει προκαθορισμένο συγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό και «ταβάνι» ενισχύσεων, καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας, ενώ σέβεται το δημόσιο χρήμα, καθώς παρέχει κίνητρα κυρίως μέσω φόρο-απαλλαγών. Παράλληλα, εισάγει νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων με τη θεσμοθέτηση Εθνικού Πιστοποιημένου Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών, έχει σταθερές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (Απρίλιος και Οκτώβριος) και στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματική καινοτομία, τη νεανική επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή.

Παράλληλα, δημιουργούμε νέα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών (στην πρωτεύουσα κάθε Περιφέρειας), τα οποία υποδέχονται τις αιτήσεις και διευκολύνουν τους υποψήφιους επενδυτές.

Στους τρεις πρώτους μήνες του 2011, εγκρίναμε 550 περίπου εκ. ευρώ για 321 επενδυτικά σχέδια του παλαιού αναπτυξιακού νόμου τα οποία διοχετεύονται ήδη στους δικαιούχους μέσα στους επομένους δύο μήνες. Πιστεύουμε σε ένα κράτος φερέγγυο και συνεπές, όχι σε ένα κράτος που χρωστά, σε ένα κράτος που δεν σέβεται τους δημόσιους πόρους, τον πολίτη, τον επιχειρηματία.
Σημαντικός σύμμαχος στην προσπάθεια για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων θα είναι το Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ). Το ΕΤΕΑΝ θα εξασφαλίζει ρευστότητα για τις επιχειρήσεις αυτές μέσω ανακυκλούμενων δανείων, εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, συνεπενδύσεων και συμμετοχών, σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα επιλεγούν μετά από διαγωνισμό.

Η πρώτη προκήρυξη του ΕΤΕΑΝ είναι έτοιμη για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (1,2 δις μοχλευόμενων πόρων). Ακολουθούν:

o Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ: 105 εκ. ευρώ αρχές Ιουλίου στην αγορά

o Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: 450 εκ ευρώ αρχές Ιουλίου στην αγορά

o Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας: υπό σύσταση ώστε να βγει στην αγορά μέχρι το τέλος του 2011.

Συμπληρωματικά, ως προς τη ρευστότητα, σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχει ενεργοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JEREMIE σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο μοχλεύει κοινοτικούς πόρους υπό τη μορφή ενισχύσεων στην ίδια λογική με το ΕΤΕΑΝ. Συνολικά έχουν προϋπολογιστεί δάνεια ύψους 360 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Μάλιστα, το ένα από τα τρία προγράμματα, που αφορά τη δανειοδότηση έως 100.000 ευρώ για νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις, έχει ξεκινήσει ήδη να βρίσκεται στην αγορά μέσω 2 τραπεζών από την 23η Φεβρουαρίου 2011.

Τέλος, μέσω των ΣΔΙΤ, διευρύνουμε τα διαθέσιμα εργαλεία κινητοποίησης επενδύσεων σε έργα υποδομής, ειδικά των ΟΤΑ. Είναι σημαντικά έργα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών και θα τονώσουν την οικοδομική δραστηριότητα. Μέχρι του Ιούνιο 2011, θα δημοπρατηθούν προγράμματα 1,2 δις ευρώ στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ».


Όσον αφορά την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας ο υπουργός τη χαρακτήρισε κλειδί της οικονομικής ανάκαμψης. «Σε χρηματοδοτικό επίπεδο, υλοποιούμε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα και Εξωστρέφεια», ενώ το Μάιο θα βρίσκεται στην αγορά και το Ταμείο Εξωστρέφειας, που θα εντάσσεται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ, με δημόσιους πόρους 70 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προχωρούμε στην αναδιοργάνωση του ΟΠΕ, δημιουργούμε το ενιαίο εθνικό brand». Ο κ. Χρυσοχο¨θδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην άνοδο των εξαγωγών κατά 10,8%.

Υπο σχεδίαση είναι η αναμόρφωση του νόμου περί εξωτερικού εμπορίου που υπάρχει από τη δεκαετία του ’70 αλλά  και το Single Window (Εφαρμογή Συστήματος «Παραθύρου Πληροφορικής»), δηλαδή ένα ενιαίο (ενοποιημένο) ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει στο σύνολο της πληροφορίας που σχετίζεται με το εμπόριο και τις συναλλαγές, να υποβληθεί μόνο μία φορά για την εκπλήρωση όλων των θεσμικών – νομικών απαιτήσεων στις διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διέλευσης εμπορευμάτων.

Σχετικά με την αποκλιμάκωση τιμών και τον ανταγωνισμό, ο υπουργός αναφέρθηκε στο σχέδιο νόμου «Περί Ανταγωνισμού» «το οποίο εισάγει ριζικές και καινοτόμες ρυθμίσεις στη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθιστώντας την ευέλικτη και αποτελεσματική».

«Η γενικότερη επιτυχία της στρατηγικής αναπτυξιακής επανεκκίνησης εξαρτάται από τις επενδυτικές επιλογές και τις αποφάσεις κατανομής δημοσίων επενδύσεων και πόρων, ειδικά των Κοινοτικών πόρων στην περιφέρεια. Καταφέραμε και ξεπεράσαμε το στόχο απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ που είχε τεθεί και από τις υποχρεώσεις του Μνημονίου και φτάσαμε στο 18%. Τον Οκτώβριο του 2009 παραλάβαμε την απορρόφηση στο 2,9%», επεσήμανε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Α.Α.
Produced by