13
ΑΠΡ

Έναρξη του Επενδυτικού νόμου με κεφάλαια 3 δις ευρώ


της Άννας Αραμπατζή


Σήμερα είναι η πολυαναμενόμενη επίσημη πρώτη του επενδυτικού νόμου, όπως και η έναρξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, με την πρώτη προκήρυξη που του νόμου την Μεγάλη Πέμπτη, η οποία αφορά τη γενική επιχειρηματικότητα, την περιφερειακή συνοχή και την τεχνολογική ανάπτυξη θα διατεθεί το ποσό των 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 800 εκ. ευρώ είναι ενισχύσεις και τα 2,2 δις φοροαπαλλαγές.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ως τις 31 Μαΐου ηλεκτρονικά και στη συνέχεια ο υποψήφιος επενδυτής θα απευθύνεται για τον ίδιο σκοπό στα γραφεία εξυπηρέτησης επενδυτών, τα οποία ξεκινούν και τυπικά τη λειτουργία τους την επόμενη εβδομάδα, αρχικά από τις οδούς Κοραή και Κατεχάκη ενώ σε δεύτερη φάση θα γίνουν γραφεία σε όλη την Ελλάδα.

Τα επόμενα «βήματα»

Στην συνέχεια στα μέσα του μήνα ακολουθεί η προκήρυξη ειδικών καθεστώτων, με την νεανική επιχειρηματικότητα και τα σχέδια συνέργειας και δικτύωσης (clusters) για τα οποία θα υποβάλλονται αιτήσεις καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Για τη Β’ προκήρυξη προβλέπονται επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για τη γενική επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή, ύψους περίπου 1,2 δισ ευρώ.

Οι προκηρύξεις του δευτέρου εξαμήνου θα αφορούν ενισχύσεις της περιφερειακής συνοχής, καθώς όπως γνωστοποίησε ο υπουργός, είναι σε εξέλιξη μελέτη για τις επιπτώσεις της κρίσης στην περιφέρεια και το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές.«Μετά το ΓΕΜΗ και το one stop shop είναι η δεύτερη επανάσταση στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης», τόνισε ο υπουργός, αναφερόμενος στις διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων, καθώς όλες σχεδόν οι πράξεις γίνονται ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων του υπουργείου και λαμβάνει προσωπικό κωδικό. Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκτυπώνει την αίτηση και υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφέρειας του.

Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες. Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από τυχαία επιλεγμένους αξιολογητές.


Κατά το διάστημα αυτό ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης του. Στη συνέχεα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των σχεδίων και η βαθμολογία τους. Ο επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες και η διαδικασία εξέτασης της ένσταση ολοκληρώνεται σε 15 ημέρες. Στο τελευταίο στάδιο, αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Πλέον, σύμφωνα με τον υπουργό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι απλά, και πολύ λιγότερα από τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο και ο επιχειρηματίας που υποβάλλει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα των όσων καταθέτει.

Εάν κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, εάν αποδειχθούν ανακρίβειες στα όσα δήλωσε ο υποψήφιος επενδυτής, θα υποστεί τις συνέπειες.Άμεσα το ΕΤΕΑΝ

Επιπλέον, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για τις τράπεζες που θα συνεπενδύσουν τα κεφάλαια τους με αυτά του ΕΤΕΑΝ. Το ταμείο- ομπρέλα διαχειρίζεται έξι ταμεία γενικής επιχειρηματικότητας, τεχνολογικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας των νέων, εξωστρέφειας, θεματικού τουρισμού – διαχείρισης απορριμμάτων – ΑΠΕ, καινοτόμας μεταποίησης – τροφίμων – ποτών.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας θα συνδράμει 400 εκατ. ευρώ και οι τράπεζες 800 εκ. ευρώ, διαμορφώνοντας τα συνολικά κεφάλαια στα 1,2 δις ευρώ.

Οι τράπεζες θα έχουν τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με τον επενδυτή και το τελικό επιτόκιο θα διαμορφώνεται στο 4% περίπου. Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου.

Στην κατανομή των κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ανά περιφέρεια, για ακόμη μια φορά η Αττική έχει τη μερίδα του λέοντος με το υψηλότερο ποσοστό στο 41,7247%, ενώ το μικρότερο έχουν η Δυτική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο με 2,5% και 2,46% αντίστοιχα.


Επιπλέον όσον αφορά τις εκκρεμότητες του προηγούμενου επενδυτικού νόμου, μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποθέσεων αυτών. Ως τώρα έχουν εκταμιευθεί 547 εκατ. ευρώ και οι διαδικασίες συνεχίζονται κανονικά.
 

Produced by