14
ΑΠΡ

Icap Group: Πτωτικά κινείται η εγχώρια αγορά παροχής υπηρεσιών catering


Ανοδική πορεία ακολούθησε την τελευταία δεκαετία, η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών κέτερινγκ (catering). Ωστόσο, από το 2009 παρατηρείται κάμψη στον κλάδο, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία. Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από νέα μελέτη της Icap Group.

Ειδικότερα, την περίοδο 1997-2008 η συνολική αγορά του catering αυξήθηκε σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 8,6%. Όμως, το 2009 η αγορά (συνολικά έσοδα) παρουσίασε μείωση της τάξης του 6% σε σύγκριση με το 2008. Περαιτέρω μείωση της αγοράς του catering εκτιμάται ότι παρουσιάστηκε το 2010, με ρυθμό υψηλότερο του 2009.

Η ζήτηση για υπηρεσίες catering δεξιώσεων επηρεάζεται από κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις, από τα συνέδρια κ.ά. Η ζήτηση του βιομηχανικού catering εξαρτάται κυρίως από το πλήθος των φορέων (επιχειρήσεις, οργανισμοί κ.ά) που υιοθετούν πρακτικές "outsourcing" για την παροχή μαζικής σίτισης και από τη διεύρυνση του μεγέθους των επιχειρήσεων. Η τουριστική κίνηση επηρεάζει σημαντικά το αεροπορικό catering.

Αναλυτικότερα, ο τομέας του catering δεξιώσεων (ξενοδοχειακό και μη ξενοδοχειακό) μειώθηκε το 2009/2008 κατά 10,7%. Το βιομηχανικό catering σημείωσε πτώση 3,2% ενώ το αεροπορικό catering (in-flight και εκμετάλλευση κυλικείων στα αεροδρόμια) δεν εμφάνισε αξιόλογη μεταβολή το 2009 (οριακή μείωση 0,5%).

Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία, σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας καλύπτεται από τον τομέα του catering δεξιώσεων, αποσπώντας μερίδιο περίπου 42% το 2009. Ακολουθεί το βιομηχανικό catering με μερίδιο 32% και τέλος το αεροπορικό catering με 26%.

Στo πλαίσιo της μελέτης πραγματοποιήθηκε επίσης χρηματοοικονομική ανάλυση των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου ανά κατηγορία, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων, για τη διετία 2008-2009.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσεις δώδεκα (12) αντιπροσωπευτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων μειώθηκαν το 2009 κατά 13,1% σε σχέση με το 2008. Οι συνολικές ζημιές υπερδιπλασιάστηκαν, λόγω της σημαντικής επιδείνωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών έντεκα (11) εταιρειών παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering σημείωσε μείωση το 2009 κατά 3,50%, αλλά το συνολικό κέρδος (προ φόρου) αυξήθηκε κατά 30,3%. Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 4%.

Τέλος, τα συνολικά έσοδα επτά (7) εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο αεροπορικό catering σημείωσαν οριακή μείωση το 2009 (κατά 0,8%) σε σχέση με το 2008. Τα συνολικά κέρδη (προ φόρου) αυξήθηκαν κατά 18,3% την ίδια περίοδο, ενώ τα κέρδη EBITDA κατά 1,5%.

Produced by