15
ΑΠΡ

Μέχρι τις 18 οι δηλώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες


Παρατείνεται μέχρι και τις 18 Απριλίου η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., και όσους απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., από ακίνητα, από κινητές αξίες η οποία έληγε στις 4 Απριλίου σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών.

Η ίδια παράταση δίνεται και για όσους , δηλώνουν γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης η οποία έληγε την 1η Απριλίου.

Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, με εξαίρεση την 26η Απριλίου 2011, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, με αρχή, για το ψηφίο 1 την 18η Απριλίου 2011.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής οι δηλώσεις , μπορούν να υποβληθούν ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας λήξης τους , την 5η Μαΐου

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ. που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. και λήγει την 1η Απριλίου 2011, ορίζεται η 11η Απριλίου 2011 . Και σε αυτή την περίπτωση ,για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω Δ.Ο.Υ. και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, με εξαίρεση την 26η Απριλίου 2011, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. με αρχή για το ψηφίο 1 την 11η Απριλίου 2011.Η υποβολή αυτών των δηλώσεων, μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει στις 18 Απριλίου 2011 με καταληκτική ημερομηνία ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., στις 28 Απριλίου 2011.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. μέχρι και τις 18 Απριλίου 2011


Α.Δ.
Produced by