18
ΑΠΡ

Icap: Πτωτικές τάσεις στην εγχώρια αγορά καταστημάτων λιανικής πώλησης καλλυντικών


Πτωτικές τάσεις εμφανίζει το 2010 ο αριθμός των μεγάλων καταστημάτων καλλυντικών σε σχέση με το 2009.

Η περιοχή της πρωτεύουσας συγκεντρώνει το 43,3% των σημείων λιανικής διάθεσης καλλυντικών. Στην αγορά καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών ο βαθμός συγκέντρωσης είναι υψηλός, καθώς λίγες μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την κλαδική μελέτη "Καταστήματα Λιανικής Πώλησης Καλλυντικών" που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών διακρίνονται τρεις βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τα μη ειδικευμένα καταστήματα (τα οποία διαθέτουν προϊόντα με πολλά εμπορικά σήματα), τα ειδικευμένα καταστήματα (τα οποία διαθέτουν αποκλειστικά τα προϊόντα ενός συγκεκριμένου εμπορικού σήματος και αναπτύσσονται με βάση μια συγκεκριμένη και αναγνωρίσιμη εταιρική ταυτότητα) και τα πολυκαταστήματα (τα οποία διαθέτουν ξεχωριστό τμήμα καλλυντικών - "perfume hall").

Στα μη ειδικευμένα καταστήματα και τα πολυκαταστήματα ο ανταγωνισμός εντοπίζεται στις τιμές, στην εφαρμογή προγραμμάτων πιστότητας (loyalty schemes), στις παρουσιάσεις προϊόντων κλπ. Στα καλλυντικά επιλεκτικής διανομής ο ανταγωνισμός εντοπίζεται και σε επίπεδο προσωπικού σέρβις (από αισθητικούς), πέρα από τις τιμές.

Οι συνθήκες ύφεσης που επικρατούν και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά δημιουργούν προβλήματα στο σύνολο του λιανικού εμπορίου και κατ' επέκταση και στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών. Τα εν λόγω προϊόντα δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες των καταναλωτών, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις τους να επηρεάζονται περισσότερο σε περιόδους "κρίσης".

Το 2009 η αξία της αγοράς καλλυντικών που διατέθηκαν αποκλειστικά μέσω των εξεταζόμενων στη μελέτη καταστημάτων (εξαιρουμένων σουπερμάρκετ, φαρμακείων κ.α.) εμφάνισε μείωση 4,5% σε σχέση με το 2008. Η υφιστάμενη οικονομική συγκυρία δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και πλήττει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική οικονομία γενικότερα. Ως εκ τούτου, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές και για τον εξεταζόμενο κλάδο δεν είναι ενθαρρυντικές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου, το μέγεθος αγοράς των καταστημάτων καλλυντικών κινήθηκε πτωτικά το 2010, με ποσοστά μείωσης της τάξης του 5%-10%, ενώ οι προβλέψεις και για το 2011 δεν είναι αισιόδοξες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον αριθμό των καταστημάτων πώλησης.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καλλυντικών βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 46 επιχειρήσεων, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2008 και 2009. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, οι πωλήσεις τους σημείωσαν μείωση 1,83% το 2009. Το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 3,67%. Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 23,03% ενώ τα κέρδη προ φόρου βελτιώθηκαν, λόγω όμως της αύξησης των μη λειτουργικών εσόδων.

Produced by