19
ΑΠΡ

ΥΠΑΑ: Ίδρυση 48 επιχειρήσεων στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης απο 4 έως 15 Απριλίου


Από 4/4/2011 μέχρι και 15/4/2011, ιδρύθηκαν συνολικά 48 επιχειρήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης σε όλη την Ελλάδα. Αναλυτικά ιδρύθηκαν:

1) 34 ΟΕ

2) 13 ΕΕ

3) 1 ΕΠΕ

4) 1 ΑΕ

Επιπλέον, για την ίδια περίοδο έχουμε 305 εγγραφές νέων επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ (257 εκ των οποίων είναι ατομικές επιχειρήσεις).

Produced by