20
ΑΠΡ

Τρόικα: Πλήρης ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών


 Αποκρατικοποίηση και όχι … κρατικοποίηση ζήτησε χθες το τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας που τους ειδικούς γραμματείς Αποκρατικοποιήσεων και ΔΕΚΟ με τους οποίος συναντήθηκε για να μάθει τα σχέδια της Κυβέρνησης για τις κρατικές τράπεζες. Στην συνάντηση αναλύθηκε από την ελληνική πλευρά το σχέδιο δημιουργίας του κρατικού πυλώνα το οποίο περιλαμβάνει και την ΑΤΕ αλλά και το εμπορικό κομμάτι του ταμείου Παρακαταθηκών τα οποία σύμφωνα με τον σχεδιασμό μπορούν να ενωθούν για να δημιουργήσουν μια ισχυρή κρατική τράπεζα . Ο στόχος είναι το δημόσιο να διατηρήσει ένα μίνιμουμ ελέγχου του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να μπορεί να υλοποιεί χωρίς προβλήματα χρηματοδότησης τις αναπτυξιακές της πρωτοβουλίες .

Σε ότι αφορά την μεγαλύτερη σε μέγεθος κρατική εμπορική Τράπεζα, την ΑΤΕ τονίστηκε ότι μέσα στον Μάιο θα έχει ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία ξεκίνησε περί τα μέσα Νοεμβρίου του 2010 . Η σχετική καθυστέρηση (η ΑΜΚ έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2011 ) οφείλεται σε επιμέρους καθυστερήσεις στις απαγκίστρωση από τις συμμετοχές άσχετες στο τραπεζικό αντικείμενο . Μετά την ΑΜΚ τονίστηκε ότι θα προωθηθεί ο μετασχηματισμός της τράπεζας .

Αναλυτικότερα τονίστηκε ότι στα σχέδια της Κυβέρνησης είναι να συγχωνεύσει με κάποια μορφής εξαγορά του ΤΠΔ από την ΑΤΕ με στόχο η δεύτερη να μην αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να μετασχηματιστεί άμεσα σε εμπορική τράπεζα η οποία θα εκμεταλλεύεται και το πανελλήνιο δίκτυο καταστημάτων της Αγροτικής Τράπεζας . Στην συνέχεια η τράπεζα που θα προκύψει θα αποκρατικοποιηθεί περαιτέρω με το δημόσιο όμως να διατηρεί πλειοψηφικό ποσοστό.

Η ιδέα δεν πολυάρεσε στους εκπροσώπους της ΕΕ του ΔΝΤ και της ΕΚΤ οι οποίοι θα παραμείνουν στην Αθήνα μέχρι να ξεκαθαριστούν στην λεπτομέρειά τους τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου μέχρι και το 2015. Συγκεκριμένα τόνισαν ότι οι κρατικές τράπεζες δεν θα πρέπει να συνενώνονται μεταξύ τους για να διασωθούν από μια κακή οικονομική συγκυρία . Αντίθετα τονίστηκε ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε το δημόσιο να αποχωρήσει εντελώς από το χρηματοπιστωτικό σύστημα .

Αντίθετα, το σχέδιο συνένωσης ΑΤΕ -ΤΠΔ δηλαδή μιας τράπεζας « ειδικού σκοπού» με ένα μέχρι πρότινος αμιγώς δημόσιο οργανισμό δείχνει τον δρόμο προς την κρατικοποίηση και όχι την ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού συστήματος . Οι εμπειρογνώμονες της τρόικας τόνισαν ότι το συγκεκριμένο σχήμα θα δημιουργήσει σταδιακά ένα κρατικό σχήμα που θα λειτουργεί αγνοώντας τον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να καταστεί προβληματικό.
Σε ότι αφορά το μερίδιο του 34,4% που κατέχει το ελληνικό δημόσιο στο Ταχυδρομικό ταμιευτήριο η ελληνική πλευρά ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει μέν να μειωθεί αλλά όχι χωρίς να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες . Δηλαδή να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό τίμημα και παράλληλα βέβαια η ενσωμάτωση κυρίως των καταθέσεων αλλά και των υπολοίπων δραστηριοτήτων της τράπεζας στο χαρτοφυλάκιο κάποιου ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να μην γίνει αιτία ώστε να δημιουργηθούν ρήγματα στο υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των υπολοίπων ιδιωτικών τραπεζών στην χώρα μας .

Ανδρέας Δανός

Produced by