20
ΑΠΡ

ΤτΕ: Μειωμένο το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών


Mειωμένο κατά 2 δισ. ευρώ ή κατά 29,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 παρουσίασε στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

Ειδικότερα, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 4,7 δισ. ευρώ ενώ τον Φεβρουάριο η μείωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη και το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1,959 δισ. ευρώ, έναντι 3,159 δισ.το Φεβρουάριο του 2010.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη μεγάλη άνοδο των τρεχουσών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) ,η οποία και αυξήθηκε στο δίμηνο κατά 2,1 δισ. ευρώ και δευτερευόντως τη μείωση των πληρωμών για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων κατά 504 εκατ. ευρώ, την αύξηση των εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών, κατά 453 εκατ. ευρώ, και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη κατά 80 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αύξηση κατά 113 εκατ. ευρώ, η οποία προήλθε από την αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 921 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων μειώθηκαν κατά 171 εκατ. ευρώ και το εμπορικό έλλειμμα εκτός πλοίων και καυσίμων περιορίστηκε κατά 637 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 15,7%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 8,4%. Το ίδιο διάστημα, οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εκροή ύψους 140 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 234 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010). Ειδικότερα, η καθαρή εκροή κεφαλαίων κατοίκων για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθε σε 208 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή εισροή κεφαλαίων μη κατοίκων για άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα έφθασε τα 68 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 131 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 1,26 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010). Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από κατοίκους Ελλάδος κατά 2,1 δισεκ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού κατά 1,7 δισεκ. ευρώ (εισροή), τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά 207 εκατ. ευρώ (εισροή) και την αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων κατά 144 εκατ. ευρώ (εισροή).

Τώρα σε ότι αφορά στο Φεβρουάριο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μεγάλη μείωση και διαμορφώθηκε σε 1,959 δισ. ευρώ, έναντι 3,159 δισ.το Φεβρουάριο του 2010, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των τρεχουσών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 1.091 εκατ. ευρώ και δευτερευόντως τη μείωση των εισαγωγών αγαθών εκτός καυσίμων κατά 237 εκατ. ευρώ, την αύξηση των εξαγωγών αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 142 εκατ. ευρώ και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους μερίσματα και κέρδη κατά 82 εκατ. ευρώ. Οι ανωτέρω εξελίξεις υπεραντιστάθμισαν την αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 322 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων αντανακλά το ότι συνεχίστηκε η ανάκαμψη των εισπράξεων από εξαγωγές της κατηγορίας αυτής (που αυξήθηκαν κατά 17,2%) και η υποχώρηση των πληρωμών για αντίστοιχες εισαγωγές (που μειώθηκαν κατά 5,5%). Σε ότι αφορά στις άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους το Φεβρουάριο εμφάνισαν καθαρή εισροή 23 εκατ. ευρώ.

Οι σημαντικότερες συναλλαγές αφορούν (α) εισροή 43 εκατ. ευρώ από την Cosco Pacific Limited (Χόνγκ-Κόνγκ) για τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Piraeus Container Terminal SA και (β) εισροή 30 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της Velti Plc (Ηνωμένο Βασίλειο) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της «Velti ΑΕ Προϊόντων Λογισμικού και Συναφών Προϊόντων και Υπηρεσιών».

Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εκροή 141 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή της κατηγορίας αυτής αφορά εκροή 101 εκατ. ευρώ για την προικοδότηση από την EFG Eurobank Ergasias SA του υποκαταστήματός της EFG Eurobank Ergasias S.A Spolka (Πολωνία).

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 796 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται στη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων Ελλάδος σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού κατά 1,7 δισ. ευρώ (εισροή). Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από κατοίκους Ελλάδος κατά 1 δισ. ευρώ (εκροή).
Produced by