21
ΑΠΡ

ΤτΕ: Αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα το 2011


Αρνητικές ροές προς όλους τους επιμέρους τομείς κατά τη διάρκεια του 2011 αναμένεται να παρουσιάσει η χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα από το τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα, όπως εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία της ετήσια έκθεση, η προοπτική αυτή βασίζεται στη μείωση του ΑΕΠ το 2010 και την αναμενόμενη περαιτέρω υποχώρησή του το 2011, ενώ παρόμοιες εξελίξεις έχουν ήδη καταγραφεί ένα έτος νωρίτερα στη χρηματοδότηση σε άλλες χώρες και στο σύνολο της ζώνης του ευρώ, ο οικονομικός κύκλος της οποίας βρίσκεται πλέον σε ανοδική φάση.

Ακόμη, παραμένουν και εφέτος οι περιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξωτερική χρηματοδότηση των τραπεζών.

Οι παράγοντες αυτοί και η προοπτική της σταδιακής άρσης των μη συμβατικών μέτρων στήριξης της ΕΚΤ δημιουργούν την ανάγκη για μεσοπρόθεσμη απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή σταδιακό περιορισμό του μεγέθους του ενεργητικού του, ενδεχομένως και μέσω της μείωσης των απαιτήσεών του έναντι του ιδιωτικού τομέα.

Εν όψει αυτής της αναγκαιότητας, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ο λόγος του χρέους του ιδιωτικού τομέα προς το ΑΕΠ είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με την υπόλοιπη ζώνη του ευρώ, γεγονός που ενδεχομένως συνεπάγεται συγκριτικά μικρότερα περιθώρια προς τα κάτω προσαρμογής της δανειακής επιβάρυνσης του ιδιωτικού τομέα όταν παρέλθει η περίοδος της οικονομικής ύφεσης.

Το ευκταίο συνεπώς θα ήταν η σταδιακή απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος να μην επιδράσει στις ροές χρηματοδότησης περισσότερο απ’ όσο δικαιολογούν οι παρούσες συνθήκες ύφεσης, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία χρηματοπιστωτικών συνθηκών που θα μπορούσαν να εντείνουν ή να παρατείνουν την ύφεση.

Όταν ο οικονομικός κύκλος επανέλθει στην ανοδική του φάση, οπότε η ζήτηση δανείων θα επανέρχεται σε υψηλότερα επίπεδα, τονίζει η ΤτΕ, είναι σημαντικό οι τράπεζες να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην αυξημένη ζήτηση.

Με τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών, ενδεχομένως πρώτα θα ανακάμψουν τα στεγαστικά δάνεια, λόγω της βελτίωσης των προοπτικών της αγοράς ακινήτων που θα ακολουθήσει, αλλά και της μεγαλύτερης κάλυψής τους με εξασφαλίσεις, και έπειτα τα καταναλωτικά.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η δυνατότητά τους να καλύψουν τις ανάγκες τους με εσωτερική χρηματοδότηση κατά την ανοδική φάση του κύκλου εξηγεί εν μέρει την υστέρηση που ενδεχομένως θα εμφανίσει πάλι η τραπεζική χρηματοδότησή τους σε σχέση με τα δάνεια προς τους ιδιώτες.
Produced by