21
ΑΠΡ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στο κόστος κατασκευής


Αυξήθηκε κατά 1,8%, το 1ο τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2010 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, ενώ ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών παρέμεινε αμετάβλητος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του 1ου τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 1ου τριμήνου 2010, δε σημείωσε μεταβολή, έναντι αύξησης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.

Ο δείκτης κατά το 1ο τρίμηνο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του 4ου τριμήνου 2010, σημείωσε μείωση 0,2%, έναντι αύξησης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2010 – Μαρτίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2009 – Μαρτίου 2010, σημείωσε αύξηση 0,3%, έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ΚόστουςΚατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του 1ου τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 1ου τριμήνου 2010, σημείωσε αύξηση 1,8%, έναντι αύξησης 1,2%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.

Ο δείκτης κατά το 1ο τρίμηνο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του 4ου τριμήνου 2010, σημείωσε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2010 – Μαρτίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2009 – Μαρτίου 2010, παρουσίασε αύξηση 2,0%, έναντι μείωσης 0,5%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα .
Produced by