27
ΑΠΡ

Παράταση στην προθεσμία καταβολής α΄ δόσης στους ημιυπαίθριους


Παράταση στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και τα μέσα Ιουνίου δίδει το υπουργείο περιβάλλοντος στους ιδιοκτήτες ημιυπαίθριων χώρων, στους οποίους δεν απεστάλη η ειδοποίηση πληρωμής του, παρότι εντάχθηκα στη ρύθμιση πέρυσι.

Με έγγραφό του προς τις πολεοδομίες της χώρας ο γενικός γραμματέας ΥΠΕΚΑ Άρης Αλεξόπουλος δίνει εντολή στους προϊστάμενους των πολεοδομικών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν θέμα τήρησης των προθεσμιών για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν προ της 1 Ιανουαρίου του 2011, να παρατείνουν τη σχετική προθεσμία με αιτιολογημένη πράξη τους.

Η πράξη αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο έως 10 Μαΐου και γνωστοποιείται ότι μετά την ανωτέρω παράταση της προθεσμίας η πολεοδομία πρέπει να ολοκληρώσει εντός 15 ημερών τους ελέγχους των φακέλων και εν συνεχεία η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από τη λήξη της.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία λήγει σήμερα, αλλά λόγω αδυναμίας των πολεοδομιών να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ελέγχου των φακέλων και να υπολογίσουν το αναλογούν πρόστιμο (για δηλωθέντες ημιυπαίθριους), οι πολίτες δεν έλαβαν τα αναγκαίο έγγραφο για την καταβολή της πρώτης δόσης του προστίμου.


Produced by