21
ΔΕΚ

Παπανδρέου: Αγώνας δρόμου για το νομοθετικό έργο


Τελευταία ενημέρωση στις 20:43:21

Στη «μάχη με το χρόνο» που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση για να ολοκληρώσει μεγάλο όγκο νομοθετικού έργου αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ωστόσο, όπως τόνισε, είναι εξίσου σημαντική η παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων, με την ψήφιση τους.  

Παράλληλα, χωρίς αλλαγές πέρασαν από το συμβούλιο τόσο το νομοσχέδιο για τον νέο επενδυτικό νόμο όσο και αυτό για το Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Μπιρμπίλη: Στο υπουργικό τα μέτρα επιτάχυνσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης


Τις διαδικασίες απλοποίησης και επιτάχυνσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.


Όπως τονίστηκε, με το πρόγραμμα παρεμβάσεων που δρομολογείται, μειώνεται δραστικά ο χρόνος περιβαλλοντικής αδειοδότησης και απλοποιούνται οι διαδικασίες, ενώ παράλληλα όχι μόνο εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος αλλά γίνεται πιο αποτελεσματική και με ουσιαστικότερες συμμετοχικές διαδικασίες.


Ειδικότερα με το πρόγραμμα μέτρων επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων:

• Η μείωση του μέσου χρόνου περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με στόχο την προσέγγιση του μέσου όρου των Κρατών - Μελών της ΕΕ.

• Η μείωση του φόρτου των υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά 50%. Τον στόχο αυτό υπηρετούν η καθιέρωση τυποποιημένων περιβαλλοντικών όρων οι οποίοι θα εντάσσονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας, καθώς και διαμόρφωση εξειδικευμένων προδιαγραφών για επί μέρους κατηγορίες Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

• Η επιτάχυνση των διαδικασιών γνωμοδότησης και η μείωση του αριθμού των απαιτούμενων υπογραφών για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).

• Το «άνοιγμα» των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην κοινωνία και η ενίσχυση της δυνατότητας παρέμβασης σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού των έργων και των δραστηριοτήτων. Η εισαγωγή της προκαταρκτικής διερεύνησης είναι καθοριστική για το σκοπό αυτό.

• Η αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών και η προσωποποίηση της ευθύνης της διοίκησης απέναντι στον πολίτη.

Τέλος, όπως σημειώθηκε, η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων είναι μία διαδικασία υποχρεωτική από το Κοινοτικό και Θεσμικό Πλαίσιο. Στην Ελλάδα δυστυχώς εφαρμόζεται με έναν ιδιαίτερα μακροχρόνιο και χρονοβόρο τρόπο. Η χώρα μας εμφανίζει σε σύγκριση με τα άλλα Κράτη - Μέλη της ΕΕ έναν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό έργων και δραστηριοτήτων σε μια πληθώρα κατηγοριών, που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επίσης, παρατηρούνται συχνά πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και ουσιαστικά αδυναμία του ενδιαφερομένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία εξέλιξης της περιβαλλοντικής αδειδότησης, ενώ η αναγκαία εμπλοκή του κοινωνικού συνόλου κατά κανόνα δεν γίνεται έγκαιρα και με ουσιαστικό τρόπο.
Produced by