11
ΙΑΝ

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι του δήμου Σπάρτης


Έξι αντιδημάρχους όρισε ο Δήμαρχος Σπάρτης Σταύρος Αργειτάκος για την πρώτη διετία της παρούσης δημοτικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, ο Γεώργιος Συνοδινός ορίστηκε αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Α' αναπληρωτής Δημάρχου.

Ο Απόστολος Σκρεπέτης, ορίστηκε αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας, πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Β' αναπληρωτής Δημάρχου.

Ο Ευστράτιος Βέργαδος ορίστηκε αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Δημοτικής Αστυνομίας και υπεύθυνος Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας.

Ο Ιωάννης Καρμοίρης ορίστηκε αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Αγροτικής Ανάπτυξης και υπεύθυνος Δημοτικής Ενότητας Μυστρά.

Ο Νικήτας Βλάχος, ορίστηκε αντιδήμαρχος με ευθύνη τη λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και την Δημοτική Ενότητα Φάριδος.

Στην Αντιδημαρχία των Δημοτικών Ενοτήτων Θεραπνών, Οινούντος και Καρυών ορίστηκε αντιδήμαρχος ο Γεώργιος Κοκκίνης.




Produced by