12
ΙΑΝ

Εγκρίθηκε από το ΣτΕ η μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία


Το «πράσινο φως» για τη μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε νόμιμη την αλλαγή αυτή από την 1η Φεβρουαρίου, με βάση σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος και εισηγητής ο πάρεδρος Δ. Βασιλειάδης) έκριναν νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με την υπ’ αριθμ. 1/2011 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού συνιστάται θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, με βαθμό πρώτο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

Όπως προβλέπεται, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού: α) είναι ο άμεσος βοηθός του Πρωθυπουργού σε θέματα αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, β) προΐσταται των Μονάδων και Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και μεριμνά για την εκτέλεση των εντολών του Πρωθυπουργού που αφορούν τις υπηρεσίες αυτές, γ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που σύμφωνα με το νόμο ασκεί ο προϊστάμενος Γενικής Γραμματείας υπαγόμενης σε υπουργείο.

Επίσης, στη Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο, οι αρμοδιότητες, οι θέσεις και το προσωπικό του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.
Produced by