25
ΙΑΝ

Με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση θα τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε. για την μετανάστευση


Το σχέδιο για την δημιουργία διαδικτυακής ευρωπαϊκής πύλης για την μετανάστευση πλησιάζει στο τελικό της στάδιο και αναμένεται να λειτουργήσει εντός του τρέχοντος έτους με καθυστέρηση 4 ετών σύμφωνα με απάντηση της Επιτροπής έπειτα από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Γιώργου Παπανικολάου.

Η διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε. για τη μετανάστευση θα αποτελέσει βασικό επικοινωνιακό εργαλείο σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της Ε.Ε., με την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τα ευρύτερα στοιχεία της μετανάστευσης καθώς και πρακτικών πληροφοριών για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να εργασθούν και να ζήσουν στην Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει επισκόπηση όλων των συναφών πολιτικών, νόμων και διαδικασιών της ΕΕ. Θα περιέχει επίσης πληροφορίες για άτομα που επιθυμούν να μετακινηθούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Σε άμεση σύνδεση με τους σχετικούς με τη μετανάστευση εθνικούς διαδικτυακούς τόπους των κρατών μελών, καθώς και με άλλους συναφείς διαδικτυακούς τόπους – όπως ο ευρωπαϊκός δικτυακός τόπος για την ένταξη, EURES και διάφορα προγράμματα ανταλλαγών – η διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση θα πρέπει να αποτελέσει θυρίδα πρόσβασης όχι μόνο για όσους επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην ΕΕ αλλά και για όσους ενδιαφέρονται για την μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ.

Ο κ. Παπανικολάου απευθυνόμενος προς την Επιτροπή ζήτησε να πληροφορηθεί τους λόγους για την καθυστέρηση της πραγματοποίησης του σχεδίου καθώς αρχικά είχε οριστεί ως ημερομηνία ολοκλήρωσής του το 2007. Η αρμόδια επίτροπος επικαλέστηκε στην απάντηση της τεχνικά προβλήματα, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Ωστόσο, ανέφερε πως τον Δεκέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκε έρευνα μεταξύ των χρηστών στο περιβάλλον των δοκιμών, και επί του παρόντος η Επιτροπή εργάζεται για την περαιτέρω βελτίωση της πύλης με στόχο την έναρξη λειτουργίας της τους επόμενους μήνες.
Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε, σχετικά: «Για την Ελλάδα, η άμεση δημιουργία του συγκεκριμένου ιστοτόπου έχει προστιθέμενη αξία. Μπορεί αυτή η προσπάθεια με την ανταλλαγή πρακτικών και πληροφοριών, να ενισχύσει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της αάευ προηγουμένου κρίσης που προκαλεί στη χώρα ο τεράστιος αριθμός παράνομων μεταναστών».

Produced by