25
ΦΕΒ

Ν.Δ.: Πέντε υποεπιτροπές για την Αναθεώρηση του Συντάγματος


Η σύσταση πέντε υποεπιτροπών, με βάση τις θεματικές ενότητες, αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του κόμματος Δημήτρη Αβραμόπουλου, παρουσία του Προέδρου Αντώνη Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, η πρώτη υποεπιτροπή θα έχει αντικείμενό της τις διατάξεις που αφορούν στα ζητήματα της διαφάνειας του δημόσιου βίου, σε σχέση ιδίως με τη λειτουργία και τα οικονομικά των κομμάτων, των οργάνων του Πολιτεύματος και των –αιρετών και μη– εκπροσώπων της Πολιτείας.

Η δεύτερη υποεπιτροπή θα επεξεργασθεί τις διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και ειδικά για τη Δικαιοσύνη, τη δικαστική εξουσία και την εκλογή των επικεφαλής της. Σε ό,τι αφορά την ταχύτερη και αποδοτικότερη απονομή της Δικαιοσύνης, θα δημιουργηθεί ξεχωριστή ομάδα εργασίας.
Η τρίτη υποεπιτροπή θα έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία των διατάξεων που διέπουν τα ατομικά δικαιώματα και την αποτελεσματική προστασία τους. Ειδικά για τα ζωτικής σημασίας θέματα της Παιδείας και του Περιβάλλοντος, θα υπάρξουν δύο ξεχωριστές ομάδες εργασίας.

Η τέταρτη υποεπιτροπή θα επεξεργασθεί τις διατάξεις που αφορούν στην οικονομία και τις παραγωγικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με την κατοχύρωση και την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου του κράτους.

Τέλος, η πέμπτη υποεπιτροπή θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τον εκλογικό νόμο, τις εκλογικές περιφέρειες και τη διεύρυνση του εκλογικού σώματος, με την ψήφο των Ελλήνων ομογενών.
Produced by