30
ΜΑΡ

Εγκαλείται ο Χ. Παμπούκης από τη Ν.Δ. για την τοποθέτηση Συγγρού


Εξηγήσεις για την τοποθέτηση του κ. Αριστομένη Συγγρού, πρώην στελέχους της μητρικής SIEMENS , στη θέση του προέδρου της Ανωνύμου Εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα», με τον διακριτικό τίτλο «Invest in Greece», ζητούν από τον υπουργό Επικρατείας Χ. Παμπούκη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο υπογράφοντα τον Γρηγόρη Αποστολάκο, που έφερε το θέμα στην επιφάνεια.

Στην επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή για το θέμα, αναφέρεται ότι ο κ. Συγγρός, επί 12 χρόνια (1987-1999) εργάσθηκε στη SIEMENS ως Διευθυντής σε διάφορες χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία κ.ά.). Ο κ. Συγγρός από το 1995 έως το 2000 διαχειρίστηκε ως εμπειρογνώμονας και σύμβουλος της SIEMENS AG (μητρική) την επίλυση σοβαρών προβλημάτων σε Projects της εταιρείας ανά τον κόσμο. Από το 2000 έως το 2003 ήταν σύμβουλος της Διοίκησης της SIEMENS για θέματα στρατηγικής, επικοινωνίας και αντιμετώπισης κρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2003 έως το 2005 ήταν Διευθυντής και υπεύθυνος στον Αθήνα 2004 για το Διεθνές Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Από το 2005 μέχρι πρόσφατα διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς», που οργάνωσε στην Αθήνα την 13η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη κατά της διαφθοράς (30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2008 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών). Ως εμπειρογνώμονας για τη διαφάνεια συνεργάσθηκε με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τέλος, ήταν εκπρόσωπος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (παράρτημα Ελλάδας) και στην Επιτροπή Διαφάνειας Δ.Ε.Ε στο Παρίσι.

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές της Ν.Δ. ερωτούν τον υπουργό:

1. Έχει καταρτισθεί ο προγραμματισμός δράσης της Ανωνύμου Εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα» (Invest in Greece); Πως προσδιορίζεται χρονικά ο προγραμματισμός αυτός και πως συγκεκριμενοποιείται για τα έτη 2011 και 2012; Ειδικότερα η εταιρεία «Invest in Greece» έκανε έρευνα αγοράς και διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενες επενδύσεις της SIEMENS στην Ελλάδα;

2. Ποια είναι η αμοιβή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. «Invest in Greece»; Έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005;

3. Ποια είναι η αριθμητική σύνθεση της Μονάδας Επικοινωνίας της εταιρείας «Invest in Greece», από ποιους απαρτίζεται, πότε συγκροτήθηκε και ποια είναι η αμοιβή των μελών της;

4. Ορίστηκε Νομικός Σύμβουλος για την επικουρία του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου με έμμισθη εντολή και ποιο Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο κατέλαβε τη συγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου 3894/2010; Πλέον αυτού έχουν προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο οι 3 Νομικοί Σύμβουλοι και ποιοι είναι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ιδίου Νόμου;

5. Πόσες, ποιες και με ποια χρηματική αμοιβή συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν συναφθεί για να παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο με χρηματοοικονομικούς, οικονομικούς, τεχνικούς ή άλλους εξειδικευμένους συμβούλους για την αξιολόγηση και την ένταξη επενδυτικών προτάσεων στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων ή για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων της εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα»;

6. Ο κ. Συγγρός ως εμπειρογνώμονας και σύμβουλος της SIEMENS AG (μητρική) από το 1995 έως το 2000, ανέλαβε την επίλυση σοβαρών προβλημάτων της εταιρείας σε μεγάλα Projects με διάφορες χώρες. Μεταξύ των χωρών αυτών συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, δεδομένου ότι το ίδιο χρονικό διάστημα υπεγράφησαν οι προγραμματικές συμβάσεις της SIEMENS με τον Ο.Τ.Ε., τον Ο.Σ.Ε. κ.τ.λ;

7. Ο κ. Συγγρός ως υπεύθυνος διαχείρισης κρίσεων της SIEMENS από το 2000 έως το 2003, ασχολήθηκε με το σκάνδαλο SIEMENS στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα;

8. Πότε έγινε και ποιο ήταν το αντικείμενο της συνεργασίας του με την κυβέρνηση των Η.Π.Α. για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αφού ήταν εμπειρογνώμονας της SIEMENS για το θέμα αυτό;

9. Πότε έγινε και ποιο ήταν το αντικείμενο της συνεργασίας του με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ως εμπειρογνώμονας για θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς;

10. Για το σύνολο αυτής της επαγγελματικής του δραστηριότητας ήταν ενήμερος ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Παμπούκης και αν λόγω της εμπειρίας και των γνώσεών του κ. Συγγρού, ο τελευταίος συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση της κρίσης του σκανδάλου SIEMENS για λογαριασμό της Κυβέρνησης;

11. Ποια εταιρεία οργάνωσε και εξόπλισε το Διεθνές Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο του ΑΘΗΝΑ 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με ποια διαδικασία ανατέθηκε το συγκεκριμένο έργο; Ποιο ήταν το τίμημα και αν υπήρχε οργανική σύνδεση με το σύστημα ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων;

12. Στην 13η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη κατά της διαφθοράς που έγινε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2008 (Μέγαρο Μουσικής) από την Μ.Κ.Ο. «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας», έγινε αναφορά στο μέγα σκάνδαλο της SIEMENS που ήδη είχε προ πολλού ξεσπάσει και μέχρι σήμερα ταλαιπωρεί τον Ελληνικό λαό και την Ελληνική πολιτεία; Ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης Μ.Κ.Ο; Από πότε χρηματοδοτείται και με ποια ακριβώς ποσά;

13. Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η διαλεύκανση του σκανδάλου της SIEMENS, σύμφωνα και με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2011 στον κ. Πρόεδρο της Βουλής και ακόμη δεν συζητήθηκε στην Ολομέλεια, έγιναν διαπραγματεύσεις του κ. Υπουργού Επικρατείας με την SIEMENS AG και αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται; Στις διαπραγματεύσεις αυτές παρενέβη καθ’ οιονδήποτε τρόπο η Γερμανική Κυβέρνηση και αν ναι, ποια ήταν τα αιτήματα της Ελληνικής Κυβέρνησης και ποιες οι θέσεις της αντίστοιχης Γερμανικής;

14. Ποια εταιρεία οργάνωσε και εξόπλισε το Διεθνές Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο του ΑΘΗΝΑ 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με ποια διαδικασία ανατέθηκε το συγκεκριμένο έργο; Ποιο ήταν το τίμημα και αν υπήρχε οργανική σύνδεση με το σύστημα ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων;

15. Στην 13η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη κατά της διαφθοράς που έγινε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2008 (Μέγαρο Μουσικής) από την Μ.Κ.Ο. «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας», έγινε αναφορά στο μέγα σκάνδαλο της SIEMENS που ήδη είχε προ πολλού ξεσπάσει και μέχρι σήμερα ταλαιπωρεί τον Ελληνικό λαό και την Ελληνική πολιτεία; Ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης Μ.Κ.Ο; Από πότε χρηματοδοτείται και με ποια ακριβώς ποσά;

16. Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η διαλεύκανση του σκανδάλου της SIEMENS, σύμφωνα και με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2011 στον κ. Πρόεδρο της Βουλής και ακόμη δεν συζητήθηκε στην Ολομέλεια, έγιναν διαπραγματεύσεις του κ. Υπουργού Επικρατείας με την SIEMENS AG και αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται; Στις διαπραγματεύσεις αυτές παρενέβη καθ’ οιονδήποτε τρόπο η Γερμανική Κυβέρνηση και αν ναι, ποια ήταν τα αιτήματα της Ελληνικής Κυβέρνησης και ποιες οι θέσεις της αντίστοιχης Γερμανικής;


Produced by