αυθαιρετα

Στο ΦΕΚ είναι πλέον δημοσιευμένη η αναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση της παράτασης για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Άρθρα
Produced by