Θετικός ο Moody's για το νέο πρόγραμμα TLTRO από την ΕΚΤ

Θετικός ο Moody's για το νέο πρόγραμμα TLTRO από την ΕΚΤ

ΑΓΟΡΕΣ UPD 11:59 Δημιουργία 10/06/19, 11:56

Ως πιστωτικά θετική για την πιστοληπτική ικανότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών θεωρεί ο Moody's το νέο γύρο χορήγησης φθηνής ρευστότητας που έχει προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Περισσότερο ωφελημένες οι ιταλικές τράπεζες από το νέο γύρο φθηνής χρηματοδότησης, επισημαίνει ο οίκος σε ανάλυσή του.

H EKT στη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας ανακοίνωσε τους όρους του τρίτου γύρου δημοπρασιών φθηνής ρευστότητα (TLTRO-III), που θα διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2021. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας τον Μάρτιο ότι τα νέα δάνεια θα έχουν διετή διάρκεια ωρίμανσης έναντι τετραετούς που είχαν τα προηγούμενα. Ο οίκος τονίζει ότι το επιτόκιο των δανείων, αν και είναι λιγότερο γενναιόδωρο σε σχέση με το προηγούμενο TLTRO, θα είναι ελκυστικό για πολλές τράπεζες. Ούτως ή άλλως, η διατήρηση των δημοπρασιών TLTRO είναι πιστωτικά θετική(credit positive) για τις τράπεζες, σημειώνει ο οίκος Moody's στην ανάλυσή του.

Η ΕΚΤ καθόρισε το επιτόκιο των TLTRO σε 10 μονάδες βάσης υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο στις βασικές δημοπρασίες αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον σταθερό, αλλά θα κυμαίνεται ανάλογα με τις μεταβολές του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ. Η κεντρική τράπεζα διατήρησε το κίνητρο που είχε δώσει με το TLTRO-II στις τράπεζες, ώστε να διατηρούν σε ένα ορισμένο επίπεδο τις χορηγήσεις δανείων. Οι τράπεζες που θα επιτυγχάνουν το επίπεδο αναφοράς για τις χορηγήσεις δανείων -το οποίο δεν επικοινωνήθηκε από την ΕΚΤ- θα μπορούν να παίρνουν δάνεια με ένα πιο γενναιόδωρο επιτόκιο, που θα είναι 10 μονάδες βάσης υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της κεντρικής τράπεζας (σήμερα ανέρχεται στο -0,40%). Συνεπώς, το κόστος χρηματοδότησης από την ΕΚΤ θα είναι -0,30%, με βάση το σημερινό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων.

Ο Moody's σημειώνει ότι το νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμων δανείων στηρίζει τη χρηματοδότηση των τραπεζών, ιδιαίτερα για τις τράπεζες της Νότιας Ευρώπης, τόσο σε όρους διαθεσιμότητας, καθώς διαμορφώνεται στο 30% του ύψους των επιλέξιμων δανείων τους (σύμφωνα με την ανακοίνωση της 7ης Μαρτίου) όσο και σε όρους κόστους, σε σχέση με άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Ο οίκος αναμένει ότι ιδιαίτερα οι ιταλικές τράπεζες θα ωφεληθούν από το νέο γύρο μακροπρόθεσμων δανείων, καθώς έχουν λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, με ένα ανεξόφλητο υπόλοιπο 240 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2019, και καθώς έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες στην ιταλική χρηματοπιστωτική αγορά το περασμένο έτος, καθιστώντας την πρόσβαση στη διατραπεζική χρηματοδότηση πιο ακριβή σε σύγκριση με άλλες μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης. «Ωστόσο, αναμένουμε επίσης ότι η χρήση της χρηματοδότησης TLTRO από τις ιταλικές τράπεζες θα μειωθεί τους επόμενους μήνες, επειδή οι περισσότερες τράπεζες αναπτύσσουν στρατηγικές που στηρίζονται λιγότερο στη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, η μεγάλη χρήση της οποίας αποτελεί ένδειξη οικονομικής αδυναμίας», προσθέτει ο οίκος.

Αν σου άρεσε κάνε