ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων στις 3 Ιουλίου

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων στις 3 Ιουλίου

ΑΓΟΡΕΣ UPD 13:45 Δημιουργία 28/06/19, 13:42

Σε νέα δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων (26 εβδομάδων) προχωρά την ερχόμενη Τετάρτη, 2 Ιουλίου, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, στόχος είναι η συγκέντρωση 1,25 δισ. ευρώ και όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ «η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019. Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια».

Αν σου άρεσε κάνε