Νέα δημοπρασία 6μηνων εντόκων την Τετάρτη

Νέα δημοπρασία 6μηνων εντόκων την Τετάρτη

ΑΓΟΡΕΣ UPD 14:00 Δημιουργία 21/02/20, 13:58

Συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα των εκδόσεων εντόκων γραμματίων ο ΟΔΔΗΧ, εκμεταλλευόμενος τη διάθεση των επενδυτών να προσφέρουν ακόμη και αρνητικό επιτόκιο.

Στόχος είναι πάντως η σταδιακή απεξάρτηση από τις βραχυπρόθεσμες αυτές εκδόσεις.

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του ελληνικού δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 28 Αυγούστου 2020. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020. Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Αν σου άρεσε κάνε