ΕΚΤ: Αρση του ορίου 33% στις αγορές ομολόγων 750 δισ.

ΕΚΤ: Αρση του ορίου 33% στις αγορές ομολόγων 750 δισ.

ΑΓΟΡΕΣ UPD 12:29 Δημιουργία 26/03/20, 12:26

Κίνηση ματ από την ΕΚΤ ανεβάζει την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά στη συνεδρίαση της Πέμπτης, τη στιγμή που η πανδημία του κοροναϊού προκαλεί απανωτά σοκ σε εγχώριο και διεθνή ταμπλό.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ προχώρησε στην άρση του περιορισμού που φράζει τη δυνατότητά της να αγοράζει ως το 33% μιας έκδοσης ή του συνολικού χρέους ενός εκδότη.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές περιστάσεις που συνδέονται με την εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε στις 18 Μαρτίου 2020 να διευρύνει το φάσμα των στοιχείων ενεργητικού που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο του προγράμματος CSPP, περιλαμβάνοντας σε αυτά και εμπορικά χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι αποδεκτά για αγορά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος όλα τα εμπορικά χρεόγραφα με επαρκή πιστωτική ποιότητα, αναφέρει στην απόφασή της η ΕΚΤ.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι επιλέξιμα για το πακέτο της ΕΚΤ είναι και τα ελληνικά ομόλογα, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί στην ελληνική αγορά η κρίση, των δεσμεύσεων του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας αλλά και του γεγονότος ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές.

Με την απόφαση αυτή, η ΕΚΤ εξασφαλίζει στον εαυτό της πρωτοφανή ευελιξία στις αγορές τίτλων. Σχεδόν το σύνολο των περιορισμών που υπήρχαν στα προηγούμενα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης αίρονται.

Υπενθυμίζεται ότι το όριο του 33% (το λεγόμενο «όριο εκδότη») είχε μπει προκειμένου να μην μπορεί να κατηγορηθεί η κεντρική τράπεζα για άμεση κρατική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, ενώ το ύψος των αγορών καθορίζεται από το λεγόμενο «κεφαλαιακό κλειδί», τη συμμετοχή της κάθε χώρας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ, η κεντρική τράπεζα έδωσε στον εαυτό της αρκετό περιθώριο και σε αυτό καθώς ορίζεται ότι οι αγορές μπορούν να γίνουν με ευελιξία.

Αν σου άρεσε κάνε