ΕΚΤ: Μεγάλη ευκαιρία ανάκαμψης για την Ελλάδα το Ταμείο Ανάκαμψης

ΕΚΤ: Μεγάλη ευκαιρία ανάκαμψης για την Ελλάδα το Ταμείο Ανάκαμψης

ΑΓΟΡΕΣ UPD 14:29 Δημιουργία 15/09/20, 12:28

Μεγάλη ευκαιρία για την ανάκαμψη της Ελλάδας, θεωρεί η ΕΚΤ το ταμείο ανάκαμψης για την Ελλάδα, και υποστηρίζει πως σε συνδυασμό με σοβαρές εθνικές πολιτικές, θα θέσει τα θεμέλια για την ευημερία της οικονομίας και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τον Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ,:

«Ηταν επιτακτική η ανάγκη να προστατεύσουμε την οικονομία από τον κίνδυνο χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης. Γι’ αυτό, χαλαρώσαμε τους όρους υπό τους οποίους παρέχουμε ρευστότητα στις τράπεζες και ενισχύσαμε τα κίνητρα για επέκταση των τραπεζικών δανείων προς την πραγματική οικονομία. Χαλαρώσαμε επίσης τους κανόνες για τις εξασφαλίσεις – το σημαντικό για την Ελλάδα είναι ότι καταργήσαμε προσωρινά τιςελάχιστες απαιτήσειςόσον αφορά την αποδοχή ελληνικών κρατικών χρεογράφων ως εξασφάλισης για πράξεις κεντρικής τράπεζας», τόνισε στην ομιλία του αναλύοντας τις κινήσεις της κεντρικής τράπεζας», ενώ συμπλήρωσε «η συμπερίληψη ελληνικών κρατικών ομολόγων στο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας συνέβαλε στη σταθεροποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης στην Ελλάδα. Οι διαφορές επιτοκίων μειώθηκαν σημαντικά, ασκώντας σαφώςθετικές δευτερογενείς επιδράσειςστις χρηματοπιστωτικές αγορές και το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των δεκαετών ελληνικών κρατικών ομολόγων και των αντίστοιχων γερμανικών μειώθηκε κατά περίπου 250 μονάδες βάσης από την έναρξη του έκτακτου προγράμματός μας».

Σε ομιλία του σε συνέδριο του Economist, ο Fabio Panetta δήλωσε πως η ΕΚΤ θα προσαρμόσει τις πολιτικές του, ανάλογα με τα δεδομένα,προκειμένου να επαναφέρει τον πληθωρισμό σε επίπεδα συμβατά με τον μεσοπρόθεσμο στόχο του ενώ αναφερόμενος στην Ευρώπη, ανέφερε:

«Τα αποτελέσματα των μέτρων νομισματικής πολιτικής που λάβαμε είναι αξιοσημείωτα, δεν είναι όμως ακόμη απολύτως ικανοποιητικά, καθώς οι πιέσεις στις τιμές και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αναμένεται να παραμείνουν υποτονικές. Έχοντας υπόψη τις τρέχουσες προοπτικές για τον πληθωρισμό, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση και να αξιολογούμε προσεκτικά τις εισερχόμενες πληροφορίες, μεταξύ άλλων για τις εξελίξεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Είναι αναγκαίο να διατηρηθούν πολύ ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και μια διευκολυντική, σε μεγάλο βαθμό, νομισματική πολιτική για παρατεταμένη χρονική περίοδο, και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ παραμένει έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός κινείται με διατηρήσιμο τρόπο προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του. Ταυτόχρονα, και άλλες πολιτικές – κυρίως η δημοσιονομική πολιτική και οι διαρθρωτικές πολιτικές – θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, ο F. Panetta σχολίασε πως η πανδημία ήρθε να τονίσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της οικονομίας, όπως η αδυναμία του χρηματοπιστωτικού τομέα να στηρίξει την ανάκαμψη λόγω των μη-εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) συμπληρώνοντας πως: "Οι ελληνικές εθνικές πολιτικές που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση περιλαμβάνουν άμεσα δάνεια από το κράτος (Επιστρεπτέα Προκαταβολή) και δύο προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – ένα πρόγραμμα εγγυοδοσίας και ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενης επιδότησης επιτοκίου για τα νέα επιχειρηματικά δάνεια. Ο συνολικός όγκος των δανείων αυτών αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 13 δισ. ευρώ, ή 7,7% του ΑΕΠ. Τον Ιούλιο καταγράφηκε μεγάλη καθαρή ροή δανείων – άνω του 1 δισ. ευρώ, στηριζόμενη ιδίως από το πρόγραμμα εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας".

Παρ΄όλα αυτά σύμφωνα με τον ίδιο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρηματοδότησης παρά τα διαθέσιμα δάνεια αλλά και τη μείωση των επιτοκίων.

«Η χρηματοδότηση μέσω του σχεδίου «Next Generation EU» δημιουργεί μια εξαιρετική ευκαιρία.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκδώσει κοινό χρέος για την αντιμετώπιση μιας κοινής διαταραχής. Η δημοσιονομική πολιτική θα μπορέσει έτσι να συντονιστεί περισσότερο με τη νομισματική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: δανειζόμαστε μαζί για να ανακάμψουμε από την κρίση και να επενδύσουμε στο μέλλον μας»,
ανέφερε ενώ ειδικά για την Ελλάδα δήλωσε: «Οι σημαντικοί πόροι που αναμένεται να αντληθούν μέσω του σχεδίου «Next Generation EU» αποτελούν ευκαιρία να ενισχυθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας. Αυτοί οι πόροι θα πρέπει να διοχετευθούν σε επενδυτικά προγράμματα που είναι απολύτως αναγκαία για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα πρέπει να συνοδεύονται από τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Αν σου άρεσε κάνε