«Καμπάνα» Moody's σε Βρετανία

«Καμπάνα» Moody's σε Βρετανία

ΑΓΟΡΕΣ UPD 09:18 Δημιουργία 17/10/20, 09:11

Σε Aa3 από Aa2 υποβάθμισε ο οίκος Moody’s την πιστοληπτική αξιολόγηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το outlook σε σταθερό από αρνητικό.

Η υποβάθμιση οφείλεται σε τρεις λόγους:

Πρώτον, η οικονομική ισχύς του Ηνωμένου Βασιλείου έχει μειωθεί από την τελευταία υποβάθμιση –τον Σεπτέμβριο του 2017 σε Aa2- η ανάπτυξη ήταν σημαντικά ισχνότερη από το αναμενόμενο και πιθανόν θα παραμείνει έτσι και στο μέλλον, ενώ οι αρνητικές μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές δυναμικές έχουν επιδεινωθεί από την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ και την αδυναμία επίτευξης εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ. Η ανάπτυξη θα βλαφθεί επίσης και από την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία έχει ήδη σοβαρή επίπτωση στη βρετανική οικονομία.

Δεύτερον, η δημοσιονομική ισχύς του Ηνωμένου Βασιλείου έχει διαβρωθεί. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης, που ήταν ήδη υψηλό πριν την κρίση, έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Ενώ το στάτους της στερλίνας ως αποθετικού νομίσματος δίνει δυνατότητα για χρέος, ωστόσο η ουσιαστική αύξηση του χρέους αποτελεί κίνδυνο για την οικονομική ευχέρεια εξυπηρέτησής του στο μέλλον, ιδιαίτερα αν απουσιάζει ένα ξεκάθαρο σχέδιο για μείωση του χρέους της κυβέρνησης. Η Moody’s θεωρεί απίθανο η κυβέρνηση να μπορέσει να «ξαναχτίσει» με ουσιαστικό τρόπο τη δημοσιονομική ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου τα επόμενα χρόνια δεδομένου του περιβάλλοντος χαμηλής ανάπτυξης και των πιθανών πολιτικών εμποδίων.

Τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την αποδυνάμωση των θεσμών και της διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου τα πρόσφατα χρόνια. Αν και παραμένει υψηλή, ωστόσο η ποιότητα των νομοθετικών και εκτελεστικών θεσμών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, έχει γίνει λιγότερο προβλέψιμη και αποτελεσματική. Για τη συνέχεια η Moody’s εκτιμά πως ένας αυτό-ενδυναμώμενος συνδυασμός χαμηλής δυνητικής ανάπτυξης και υψηλού χρέους εν μέσω ενός περιβάλλοντος κατακερματισμού στο περιβάλλον της πολιτικής, θα δημιουργήσει επιπλέον εμπόδια στην αντιμετώπιση των οικονομικών, δημοσιονομικών και κοινωνικών προκλήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το σταθερό outlook αντανακλά τα εγγενή δυνατά οικονομικά και θεσμικά στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και τις προσδοκίες του οίκου πως το χρέος θα σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα.

Αν σου άρεσε κάνε