Και πάλι αρνητικό επιτόκιο σε δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων

Και πάλι αρνητικό επιτόκιο σε δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων

ΑΓΟΡΕΣ Δημιουργία 02/12/20, 13:35

Εκ νέου με αρνητικό επιτόκιο ολοκληρώθηκε η δημοπρασία 6μηνων έντοκων γραμματίων στην οποία προχώρησε την Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο -0,28%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προσφορές ύψους 1,6 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,61 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, στις 12μ.μ.

Κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Αν σου άρεσε κάνε