Μείωση χρέους και αύξηση ρευστότητας από την επανέκδοση του 30ετούς ομολόγου

Μείωση χρέους και αύξηση ρευστότητας από την επανέκδοση του 30ετούς ομολόγου

ΑΓΟΡΕΣ UPD 21:19 Δημιουργία 19/01/21, 21:15
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Σημαντικά κέρδη, τόσο όσον αφορά στη μείωση του χρέους, όσο και στην αύξηση της ρευστότητας, κατέγραψε το Δημόσιο από την επαναγορά και επανέκδοση ομολόγων με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Πρόκειται για μακροπρόθεσμους τίτλους λήξης 2050 (ήτοι διάρκειας 29,4 ετών) και ουσιαστικά η κίνηση αφορά στο εκ νέου άνοιγμα της έκδοσης του 30ετούς ομολόγου που είχε διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης τον Ιανουάριο 2020. Ενώ, από τις εν λόγω συναλλαγές οι συμμετέχουσες τράπεζες κατέγραψαν σημαντική αύξηση στα κέρδη και στα κεφάλαιά τους.

Συγκεκριμένα, κατά τους τελευταίους δύο μήνες, το υπουργείο Οικονομικών και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), στο πλαίσιο της επίτευξης των διαχειριστικών στόχων του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, προέβησαν σε πράξεις επαναγοράς (buy back) και επανέκδοσης (re-opening) υφιστάμενων Ομολογιακών εκδόσεων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, μέλη της ομάδας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς του ελληνικού δημοσίου.

Από τις συναλλαγές αυτές επετεύχθη:

(1) μείωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπου 620 εκατ. ευρώ,

(2) επέκταση της μέσης σταθμικής φυσικής διάρκειας- από περίπου 7,5 έτη σε περίπου 29,4 έτη- χρέους ονομαστικής αξίας 650 εκατ. ευρώ, και

(3) συνολική άντληση ρευστότητας με ταυτόχρονη αύξηση των κρατικών διαθεσίμων, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας το γεγονός αυτό ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι εκτός από την αντιμετώπιση της πανδημίας, η κυβέρνηση έχει παράλληλα σταθερή προσήλωση στην περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του χρέους, στη διατήρηση ασφαλούς ύψους κρατικών διαθεσίμων και στην ορθολογική και συνετή διαχείριση της ταμειακής ρευστότητας του Δημοσίου.

Αν σου άρεσε κάνε