Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ

Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ

ΑΓΟΡΕΣ UPD 15:26 Δημιουργία 21/01/21, 15:02

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η ΕΚΤ, όπως αποφασίστηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της.

Ακόμα, η ευρωτράπεζα ανακοίνωσε πως διατηρεί σταθερό στα 1.85 τρισ. ευρώ το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων (PEPP) για την κρίση του κορονοϊού, έως τον Μάρτιο του 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου κρίνει ότι η κρίση του κορονοϊού έχει λήξει.

Θα επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτώνται στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.

Θα συνεχιστεί επίσης η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) με ύψος 20 δισ. ευρώ μηνιαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Αν σου άρεσε κάνε