ΕΕ: Συμφωνία για ενίσχυση του ESM και προϋπολογισμό Ευρωζώνης

ΕΕ: Συμφωνία για ενίσχυση του ESM και προϋπολογισμό Ευρωζώνης

ΑΓΟΡΕΣ UPD 19:16 Δημιουργία 14/12/18, 19:12

Την ενίσχυση των θεσμών της ευρωζώνης, με την υπογραφή των όρων αναφοράς του κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ), τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και τη μελλοντική δημιουργία προϋπολογισμού της ευρωζώνης, αποφάσισαν οι 27 αρχηγοί Κρατών-μελών της ΕΕ

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της εντολής που δόθηκε τον Ιούνιο του 2018 στο Eurogroup, η Σύνοδος Κορυφής για το ευρώ προσυπογράφει όλα τα στοιχεία της έκθεσης προς τους ηγέτες όσον αφορά την εμβάθυνση της ΟΝΕ, η οποία εκπονήθηκε σε ανοικτή σύνθεση. Η ολοκληρωμένη αυτή δέσμη ανοίγει τον δρόμο για σημαντική ενίσχυση της ΟΝΕ.

Ειδικότερα, η Σύνοδος συμφώνησε σήμερα τα ακόλουθα:

  1. Προσυπογράφουμε τους όρους αναφοράς του κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ), οι οποίοι καθορίζουν πώς θα τεθεί σε λειτουργία και θα επισπευστεί ο μηχανισμός ασφαλείας, εφόσον επιτευχθεί επαρκής πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων, η οποία πρόκειται να εκτιμηθεί το 2020.
  2. Προσυπογράφουμε επίσης τους όρους για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Στη βάση αυτή, ζητούμε από την Ευρωομάδα να ετοιμάσει τις απαραίτητες τροποποιήσεις της συνθήκης ΕΜΣ (συμπεριλαμβανομένου του κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το ΕΤΕ) έως τον Ιούνιο του 2019.
  3. Αναμένουμε την οριστική έγκριση της δέσμης μέτρων για τις τράπεζες και του προληπτικού μηχανισμού ασφαλείας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), με παράλληλη τήρηση της ισορροπίας των συμβιβασμών του Συμβουλίου. Ζητούμε να προχωρήσουν οι εργασίες για την Τραπεζική Ένωση και να σημειωθεί φιλόδοξη πρόοδος έως την άνοιξη του 2019 όσον αφορά την Ένωση των Κεφαλαιαγορών, όπως περιγράφεται στην έκθεση της Ευρωομάδας προς τους ηγέτες.
  4. Στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), αναθέτουμε στην Ευρωομάδα να επεξεργαστεί τον σχεδιασμό, τους όρους εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα ενός δημοσιονομικού μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας για τη ζώνη του ευρώ, καθώς και τα κράτη μέλη του ΜΣΙ ΙΙ σε εθελοντική βάση. Θα είναι μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, συνεκτικό με άλλες πολιτικές της ΕΕ, και θα υπόκειται σε κριτήρια και στρατηγική καθοδήγηση από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Θα καθορίσουμε το μέγεθός του στο πλαίσιο του ΠΔΠ. Τα χαρακτηριστικά του δημοσιονομικού μέσου θα συμφωνηθούν τον Ιούνιο του 2019. Το μέσο θα εγκριθεί με τη νομοθετική διαδικασία, όπως προβλέπουν οι Συνθήκες, με βάση τη σχετική πρόταση της Επιτροπής που θα τροποποιηθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο.
  5. Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ λαμβάνει υπόψη της την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πορεία προς την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και ενθαρρύνει την προώθηση των εργασιών προς την κατεύθυνση αυτή.

Αν σου άρεσε κάνε