Σταθερά τα επιτόκια της ΕΚΤ τουλάχιστον έως το καλοκαίρι

Σταθερά τα επιτόκια της ΕΚΤ τουλάχιστον έως το καλοκαίρι

ΑΓΟΡΕΣ UPD 15:19 Δημιουργία 24/01/19, 15:16

Αμετάβλητα θα διατηρήσει τα επιτόκιά της τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2019 η ΕΚΤ, ενώ θα συνεχίσει να επενδύει τα ποσά από τις λήξεις των ομολόγων, που απέκτησε στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο έριξε τίτλους τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Το Δ.Σ. ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι αναμένει πως τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Σε ό,τι αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, το Δ.Σ. σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής

Αν σου άρεσε κάνε