Στην Κομισιόν η επιστολή της Ιταλίας για τον προϋπολογισμό

Στην Κομισιόν η επιστολή της Ιταλίας για τον προϋπολογισμό

ΔΙΕΘΝΗ UPD 20:26 Δημιουργία 22/10/18, 20:22

Ο υπουργός οικονομικών της Ιταλίας, Τζοβάνι Τρία έστειλε σήμερα στις Βρυξέλλες την απάντηση της Ιταλίας, σχετικά με τις ανησυχίες που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της στις 18 Οκτωβρίου.

Στην επιστολή που έστειλε ο Τρία προς τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Βάλντις Νομπρόβσκις και τον επίτροπο για θέματα οικονομίας, Πιερ Μοσκοβισί επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Όσον αφορά την πορεία του διαρθρωτικού ισοζυγίου, η Ιταλική Κυβέρνηση συνειδητά έχει επιλέξει μια προσέγγιση δημοσιονομικής πολιτικής που δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία, λόγω της επίμονης καθυστέρησης στην ανάκτηση του ΑΕΠ σε επίπεδα προ κρίσης και λόγω των δραματικών οικονομικών συνθηκών στις οποίες βρίσκονται τα μειονεκτούντα στρώματα της ιταλικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση σκοπεύει, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσει τα ειδικά τμήματα του οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος στα οποία έχει αποκτήσει την εμπιστοσύνη του Ιταλικού Κοινοβουλίου».

Σχετικά με το διαρθρωτικό έλλειμμα, το οποίο η Επιτροπή ζητά να μειωθεί στο 0,6% του ΑΕΠ το 2019, από 0,8% που προβλέπει ο ιταλικός προϋπολογισμός, επισημαίνονται τα εξής:

«Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποκλίνει από την πορεία διαρθρωτικής προσαρμογής το 2019, αλλά δεν έχει την πρόθεση να επεκτείνει περαιτέρω το διαρθρωτικό έλλειμμα κατά τα επόμενα δύο χρόνια και έχει δεσμευτεί να επαναφέρει τη διαρθρωτική ισορροπία προς το μεσοπρόθεσμο στόχο το 2022. Εάν το ΑΕΠ επανέλθει σε προ κρίσης επίπεδα νωρίτερα από το προβλεπόμενο, η κυβέρνηση προτίθεται να κάνει νωρίτερα την πορεία προσαρμογής».

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, επισημαίνεται ότι «η ιταλική κυβέρνηση θεωρεί τις τρέχουσες μακροοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ιδιαίτερα απογοητευτικές, δέκα χρόνια μετά την αρχή της κρίσης και θεωρεί απαραίτητη την επιτάχυνση της ανάπτυξης».

Σημειώνεται επίσης, ότι «για την επόμενη τριετία αναμένεται σημαντική πτώση του δείκτη χρέους/ΑΕΠ, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε την τελευταία δεκαετία. Αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα των μέτρων υπέρ της ανάπτυξης που θα εισαχθούν με τον επόμενο νόμο για τον προϋπολογισμό. Αυτές περιλαμβάνουν την επανέναρξη δημόσιων επενδύσεων που όχι μόνο απολαμβάνουν μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους, αλλά και κανονιστικές απλουστεύσεις και νέα μέσα δημιουργίας ικανοτήτων που θα διευκολύνουν την εκτέλεσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Εξάλλου, απαντώντας στην Επιτροπή για τη μη επικύρωση των προγραμματικών μακροοικονομικών στοιχείων από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου (UPB), σημειώνονται τα εξής: «Η ιταλική νομοθεσία (άρθρο 18 παράγραφος 3 του νόμου αριθ. 243/2012) προβλέπει ότι σε περίπτωση μη επικύρωσης του μακροοικονομικού πλαισίου της UPB, η κυβέρνηση καλείται να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της UPB ή να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν να επιβεβαιώσει τις προβλέψεις της (συμμόρφωση ή εξήγηση). Μετά την έλλειψη επικύρωσης από την UPB, η κυβέρνηση εξήγησε στη συνέχεια στο Κοινοβούλιο τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμο να επιβεβαιώσει τις διατάξεις που περιέχονται στην ενημερωμένη έκδοση. Πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκθεση της 22ας Φεβρουαρίου 2017 δεν φαίνεται να αμφισβήτησε την ορθότητα αυτής της διαδικασία».

Επιπλέον, στην επιστολή του Τζοβάνι Τρία προς την Επιτροπή επισημαίνεται ότι «μέχρι σήμερα, η δημόσια συζήτηση σχετικά με το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού έχει περιοριστεί στη συνέπεια των αριθμών και των δεικτών και δεν έχει ακόμα αναδείξει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του νόμοσχεδίου του προϋπολογισμού που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σχετικά με την αντίληψη και τη συμπεριφορά των πολιτών, των εταιρειών και των επενδυτών».

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι θα έρθουν προς έγκριση μέτρα για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, όπως η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η αναθεώρηση του κώδικα των δημοσίων συμβάσεων, η μεταρρύθμιση του αστικού κώδικα, ο εξορθολογισμός της πολιτικής διαδικασίας και η μείωση των δικαστικών περιόδων, ενώ παράλληλα προβλέπονται παρεμβάσεις όπως καταπολέμηση της διαφθοράς, διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων καθώς και μέτρα που έχουν στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής.

«Η κυβέρνηση πιστεύει ότι όλα αυτά τα μέτρα θα επιτρέψουν την ανανέωση της ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την προγραμματισμένη μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ. Από αυτή την άποψη, αν ο λόγος χρέους/ΑΕΠ και ο λόγος έλλειμμα/ΑΕΠ δεν εξελιχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κυβέρνηση δεσμεύεται να παρέμβει λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι δεδηλωμένοι στόχοι τηρούνται αυστηρά», αναφέρει στην επιστολη του ο Τζοβάνι Τρία.

Η Επιστολή του υπουργού Οικονομικών της Ιταλίας καταλήγει ως εξής: «Η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι τα παραπάνω επαρκούν για να αποσαφηνιστεί ο "ελιγμός" του προϋπολογισμού και ότι αυτός δεν εκθέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της Ιταλίας, ούτε των άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Πιστεύουμε, πράγματι, ότι η ενίσχυση της ιταλικής οικονομίας είναι επίσης προς το συμφέρον ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για την αναγνώριση της διαφοράς των αντίστοιχων αξιολογήσεων, η ιταλική κυβέρνηση θα συνεχίσει τον εποικοδομητικό και πιστό διάλογο και θα πειθαρχεί στους θεσμικούς κανόνες που διέπουν τη ζώνη του ευρώ. Η θέση της Ιταλίας βρίσκεται στην Ευρώπη και στην ευρωζώνη».

Αν σου άρεσε κάνε