Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

ΕΛΛΑΔΑ UPD 13:26 Δημιουργία 25/04/19, 13:20

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα ανέργων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Πρόκειται για μια δράση διάρκειας 8 μηνών, που αφορά 8.933 ανέργους, στο πλαίσιο του προγράμματος «προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά στο http://www.oaed.gr/ .

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κατάρτιση των δύο πινάκων πραγματοποιήθηκε με βάση τα κριτήρια της αντίστοιχης Δημόσιας Πρόσκλησης Νo 03/2019, όπως αυτή είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.

Η δράση, διάρκειας 8 μηνών, απευθύνεται σε 8.933 ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ και στοχεύει στην επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων και ευάλωτων ομάδων με την αγορά εργασίας και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Αν σου άρεσε κάνε