Αυτοί είναι οι προσωρινοί πίνακες για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ

Αυτοί είναι οι προσωρινοί πίνακες για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ

ΕΛΛΑΔΑ UPD 17:11 Δημιουργία 10/05/19, 17:09

Αναρτήθηκαν την Παρασκευή τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ για τη διαμονή παιδιών στις φετινές κατασκηνώσεις.

Δείτε αναλυτικά εδώ.

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων από τις 13 Μαΐου (ώρα 08:00) μέχρι και 15 Μαΐου (ώρα 23:59).

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τις 16 Μαΐου (ώρα 14:00).

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Αν σου άρεσε κάνε