Υπ. Μετανάστευσης: Προσπάθειες για έγκαιρη κατασκευή των νέων δομών μεταναστών στα νησιά

Υπ. Μετανάστευσης: Προσπάθειες για έγκαιρη κατασκευή των νέων δομών μεταναστών στα νησιά

ΕΛΛΑΔΑ UPD 19:34 Δημιουργία 16/10/20, 19:22

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε στις νέες κλειστές δομές φιλοξενίας στα νησιά.

«Η παρακολούθηση και επίβλεψη της ταυτόχρονης κατασκευής των κλειστών κέντρων στα νησιά εκφεύγει των δυνατοτήτων της υφιστάμενης στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του υπουργείου. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η ανάθεση εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης του υπουργείου ούτως ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεση, χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων κατασκευής νέων δομών φιλοξενίας», σημειώνεται.

Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούσαν στο διαγωνισμό παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, το υπουργείο διευκρινίζει ότι «η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών γίνεται με πλήρη διαφάνεια μέσω της προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο. Έχει άλλωστε δημοσιευθεί τόσο στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και στη Διαύγεια», ενώ προσθέτει: «η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στο υπουργείο για να αναθέσει στον επιλεγέντα ανάδοχο το σύνολο ή έστω και μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών» και το υπουργείο «διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει, μέσω της σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων, όποτε παρουσιαστεί σχετική ανάγκη τμήματα των ζητούμενων υπηρεσιών».

Η ανακοίνωση του υπουργείου καταλήγει με το ότι «η ανάθεση των υπηρεσιών κρίθηκε απαραίτητη και από τις υπηρεσίες της ΕΕ, η οποία μάλιστα θα τις χρηματοδοτήσει μέσω του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης σε ποσοστό 100%».

Αν σου άρεσε κάνε