Με 100% η Hellenic Heathcare στο Υγεία

Με 100% η Hellenic Heathcare στο Υγεία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 15:40 Δημιουργία 09/04/19, 15:35

Ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών του Υγεία, η Hellenic Healthcare.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η «Υγεία» σε ανακοίνωσή της:

Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (Εκδότρια), ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ότι, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε στις 9 Απριλίου 2019 από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., ενεργούσα στο όνομά της αλλά και για λογαριασμό των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών, CVC Capital Partners 2013 PCC, CVC MMXII Limited, CVC Portfolio Holdings Limited, CVC Group Holdings L.P., CVC Capital Partners Finance Limited, CVC Capital Partners VI Limited, Hippocrates Holdings Jersey Limited, Hellenic Healthcare S.à.r.l και ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και από κοινού με τις ανωτέρω εταιρείες, οι Οντότητες CVC), την 8η Απριλίου 2019, επήλθε μεταβολή κατά 3,28% στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα οι λοιπές Οντότητες CVC, ως αποτέλεσμα απόκτησης κοινών ονομαστικών μετοχών της Εκδότριας από την ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ κατόπιν ολοκλήρωσης και της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς.

Κατόπιν τούτου, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα κάθε μία από τις λοιπές Οντότητες CVC, διαμορφώθηκε από περίπου 96,72%, που κατείχε την 15η Μαρτίου 2019, σε 100%, ποσοστό που αντιστοιχεί στο σύνολο των μετοχών, ήτοι 305.732.436 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, δημοσιοποιείται συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και της υπ' αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εκδότριας (www.hygeia.gr).

Αν σου άρεσε κάνε